PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa szkoleniowa pn. ABC przedsiębiorczości z elementami savoir vivre na rzecz osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć własną działalność...

Powiatowy Urząd Pracy

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Malbork / pomorskie

Numer ogłoszenia

152999/2013

Opis

Malbork: Usługa szkoleniowa pn. ABC przedsiębiorczości z elementami savoir vivre na rzecz osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą
Numer ogłoszenia: 152999 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 264136 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, al. Armii Krajowej 70, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, tel. 0-55 2723351, faks 0-55 2723351.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa szkoleniowa pn. ABC przedsiębiorczości z elementami savoir vivre na rzecz osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa szkoleniowa pn. ABC przedsiębiorczości z elementami savoir vivre na rzecz osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowe Iwona Błaszczyk, Al. Wojska Polskiego 499, 82-200 Malbork, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7800,00
Oferta z najniższą ceną: 7800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego.
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Warszawa
(mazowieckie)
WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI NA DROGACH POWIATOWYCH (TEREN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W GARWOLINIE)...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wola Rębkowska
(mazowieckie)
Lokal mieszkalny nr 37
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Legnica
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH