PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługi doradcze w zakresie wdrożenia Systemu Zarządzania w KRUS, w podziale na II części

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

247828/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 247828 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 110975 - 2013 data 13.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5926420, 5926590, fax. 022 5926663.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2)..
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek w przypadku, gdy: - dla części I zamówienia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje, co najmniej dwie usługi o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda, polegające na nadzorze, wdrożeniu oraz utrzymaniu i rozwoju zintegrowanego systemu klasy ERP, przy czym przynajmniej jedna z nich została zrealizowana dla jednostki administracji publicznej lub sektora publicznego, przynajmniej jedna z tych jednostek posiadała strukturę wielooddziałową.- dla części II zamówienia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje co najmniej dwa projekty dotyczące organizacji i kierowania testami zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP, gdzie wartość wdrażanych systemów wynosiła co najmniej 5 mln PLN brutto każdy.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna za spełniony niniejszy warunek w przypadku, gdy: - dla części I zamówienia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje, co najmniej dwie usługi, każda o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, polegające na pełnieniu nadzoru wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP lub funkcji wsparcia wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP lub nadzorze, wdrożeniu oraz utrzymaniu i rozwoju zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, przy czym przynajmniej jedna z nich została zrealizowana dla jednostki administracji publicznej lub sektora publicznego, przynajmniej jedna z tych jednostek posiadała strukturę wielooddziałową.
- dla części II zamówienia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych wykonuje co najmniej dwa projekty dotyczące organizacji i kierowania testami zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP, gdzie wartość wdrażanych systemów wynosiła co najmniej 5 mln PLN brutto każdy..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa aparatu do badań gazometrycznych oraz aparatu do pomiaru krzepliwości krwi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radom
(mazowieckie)
Dostawy artykułów żywnościowych w postaci artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2013 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Całodobowa, fizyczna ochrona obiektu, mienia i osób: Jednostka Wojskowa Nr 5701 obiekt Wędrzyn, Jednostki Wojskowej Nr 1986 w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wędrzyn
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH