PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługi hotelowe

Jednostka Wojskowa Nr 1156

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

150057/2012

Opis

Poznań: Usługi hotelowe
Numer ogłoszenia: 150057 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 133415 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 1156, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. (61) 8548 611, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi hotelowe.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług hotelowych dla 87 żołnierzy 31 bazy lotnictwa Taktycznego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: CZĘŚĆ NR 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONKRET A-Z , Zbigniew S. Rybak, ul. Sokola 60/12, 53-136 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85185,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36888,48
Oferta z najniższą ceną: 36888,48 / Oferta z najwyższą ceną: 62940,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: CZĘŚĆ NR 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HADES Sp. z o.o., ul. Złotnickiego 21, Łaska 24a/24b, 98-220 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 151851,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 67480,00
Oferta z najniższą ceną: 67480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 82200,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: CZĘŚĆ 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WAKE UP Szkolenia, Konferencje i Integracja, Alicja Chylińska, ul. Armii Krajowej 6/49, 87-600 Lipno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4629,63 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2700,00
Oferta z najniższą ceną: 2520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2700,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Drzązgowo, gmina Kostrzyn
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie centrum wsi Studzienice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kaliska
(pomorskie)
Remont dachu budynku mieszkalnego w Świętoszowie, przy ul. Szkolnej 22.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zielona Góra
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH