PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

usługi szkoleniowe w zakresie Grafika i animacja 2D, 3D w reklamie, tworzenie stron www (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Flash, HTML 5,Adobe...

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

83179/2013

Opis

Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Grafika i animacja 2D, 3D w reklamie, tworzenie stron www (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Flash, HTML 5,Adobe After Effects)
Numer ogłoszenia: 83179 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 148448 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 25 00 100, faks 17 862 30 90.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi szkoleniowe w zakresie Grafika i animacja 2D, 3D w reklamie, tworzenie stron www (Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Flash, HTML 5,Adobe After Effects).
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi szkoleniowe w zakresie: Grafika i animacja 2D, 3D w reklamie, tworzenie stron www, Adobe Photoshop, Corel Draw, Adobe Flash, HTML 5,Adobe After Effects dla 30 osób..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Więcej szans w powiecie rzeszowskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, umowa ramowa nr UDA - POKL.06.01.03-18-017/08-00 z dnia 26 marca 2008r...
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara, ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 60000,00
Oferta z najniższą ceną: 60000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 98850,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa gazów medycznych dla SPS ZOZ Zdroje
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla jednostek organizacyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Dostawy kostki betonowej i innych materiałów betonowych dla Gminy Czersk w 2012 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Czersk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH