PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE.

Powiat Lubelski

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia

69407/2014

Opis

Lublin: USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE.
Numer ogłoszenia: 69407 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51239 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Lubelski, ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 52 86 600, faks 81 52 86 601.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE DLA POTRZEB STAROSTWA POWIATOWEGO W LUBLINIE..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz usług dostępu do Internetu i transmisji danych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie.Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na zadania: Część I: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9, Część II: Świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz usługi transmisji danych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa cz. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymagany termin realizacji zamówienia: a) usługa telefonii stacjonarnej: 36 miesięcy licząc od dnia 28 kwietnia 2014 r., jednak nie dłużej niż do dnia wykorzystania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia - stanowiącej maksymalną wartość umowy, b) usługa dostępu do Internetu oraz usługa transmisji danych: 36 miesięcy licząc od dnia 28 kwietnia 2014 r., jednak nie dłużej, niż do dnia wykorzystania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia - stanowiącej maksymalną wartość umowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.20.00.00-8, 72.40.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Netia S.A., ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 107298,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 48631,74
Oferta z najniższą ceną: 48631,74 / Oferta z najwyższą ceną: 88441,20
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz usługi transmisji danych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Virtual telecom A. Sergiel, D. Ładniak Spółka Jawna,, ul. Krakowskie Przedmieście 54,, 20-002 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 118041,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 154980,00
Oferta z najniższą ceną: 154980,00 / Oferta z najwyższą ceną: 154980,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usługa przeprowadzenia szkolenia Operator koparkoładowarek kl. III- wszystkie typy i koparek jednonaczyniowych kl. III o poj....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Mielec
(podkarpackie)
Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w ramach projektu Kompetencje zawodowe nauczycielek i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ostrzeszów
(wielkopolskie)
Likwidacja palenisk węglowych - podłączenie do miejskiej sieci cieplnej, w podziale na 3 części.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH