PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługi transportowe świadczone pojazdami ciężarowymi

Nadleśnictwo Świeradów

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Świeradów-Zdrój / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

158528/2013

Opis

Świeradów-Zdrój: Usługi transportowe świadczone pojazdami ciężarowymi
Numer ogłoszenia: 158528 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 102130 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Świeradów, ul. 11 Listopada 1, 59-850 Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, tel. 075 78 16 333, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Lasy Państwowe.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe świadczone pojazdami ciężarowymi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa transportowa będzie świadczona w zależności od uznania Zamawiającego dwoma, lub w razie potrzeby trzema pojazdami ciężarowymi samowyładowczymi o ładowności nie mniejszej niż 14 ton i nie większej niż 17 ton, wraz z obsługą (kierowca). Przedmiotem usługi transportowej będzie przewóz materiałów budowlanych / tłuczeń drogowy, mieszanka bazaltowa, piasek i podobne/ z miejsca zakupu materiału /kopalnia w Grabiszycach k/ Leśnej,( Kruszywa Polskie S.A.. Oddział w Leśnej, ul. Baworowo 35, 59-820 Leśna) - na obręb Lubań, kopalnia w Rębiszowie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowe PRI-BAZALT S.A., Rębiszów 200) - na Obręb Świeradów, do miejsc prowadzenia robót drogowych na terenie tych obrębów. Szacowane ilości materiałów do przewiezienia na Obręb Lubań - 9000 ton, Obręb Świeradów 6600 ton.
Średnio szacowana odległość 1 kursu - 20 km.
Wykonawca każdorazowo w czasie trwania umowy, na żądanie Zamawiającego podstawi środki transportu w ilości i w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Żądanie dyspozycji będzie poprzedzone informacją telefoniczną kierowaną do Wykonawcy na minimum 24 godziny przed terminem wykonania usługi transportowej.
Dojazd z miejsca zamieszkania, bazy transportowej lub miejsca garażowania pojazdów Wykonawcy oraz powrót w te miejsca pozostaje kosztem Wykonawcy.
Za materiał pobrany do przewozu w tym jego zabezpieczenie odpowiada Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiał pobrany do przewozu we wskazane przez Zamawiającego miejsce w najkrótszym możliwym czasie i najkrótszą drogą. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji - sprawdzenia długości przejechanej przez Wykonawcę drogi.
Zamawiający zaleca aby pojazdy były wyposażone w odpowiednie napędy, ze względu na trudne warunki drogowe na terenach leśnych..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Transport Ciężarowy Grzegorz Grabowy, ul. Dobra 29c, 59-700 Bolesławiec, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171574,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 230256,00
Oferta z najniższą ceną: 230256,00 / Oferta z najwyższą ceną: 365040,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja Oddziału Chirurgii 7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku (9/2013)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Świadczenie usług hotelowo- restauracyjnych oraz usługi wynajmu sali dla uczestników 52-giej Szkoły Matematyki Poglądowej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Siedlce
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH