PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługi transportu wraz z opieką uczniów do szkół, w Pcimiu, w Stróży i w Trzebuni na podstawie zakupionych biletów miesięcznych

Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-20

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pcim / małopolskie

Numer ogłoszenia

430820/2011

Opis

Pcim: Usługi transportu wraz z opieką uczniów do szkół, w Pcimiu, w Stróży i w Trzebuni na podstawie zakupionych biletów miesięcznych
Numer ogłoszenia: 430820 - 2011; data zamieszczenia: 19.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 355436 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi Szkół w Pcimiu, Pcim 1178, 32-432 Pcim, woj. małopolskie, tel. 12 2748 061, faks 12 2748 061.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportu wraz z opieką uczniów do szkół, w Pcimiu, w Stróży i w Trzebuni na podstawie zakupionych biletów miesięcznych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką do Gimnazjów: w Pcimiu, Stróży, w Trzebuni oraz Szkoły Podstawowej w Trzebuni
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PKS Kraków S.A, ul. Powstańców 127, 31-670 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 282922,20
Oferta z najniższą ceną: 282922,20 / Oferta z najwyższą ceną: 342833,34
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa paliwa i produktów poza paliwowych do Rejonu Dróg Wojewódzkich i Obwodu Drogowego w Elblągu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Termomodernizaja oraz prace budowlane w budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lębork
(pomorskie)
Czyszczenie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ulicznych wpustów deszczowych i studni chłonnych na terenie Gminy Michałowice,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Michałowice
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH