PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów kuchennych dla Jednostki Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie

Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Oleszno / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

30409/2012

Opis

Oleszno: Usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów kuchennych dla Jednostki Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie
Numer ogłoszenia: 30409 - 2012; data zamieszczenia: 07.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17177 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 7474572, faks 94 7474571, 7474605.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: MON - jednostka wojskowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów kuchennych dla Jednostki Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów kuchennych dla Jednostki Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie oraz jednostek będących na zaopatrzeniu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Odbior i transport odpadów kuchennych dla Jednostki Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie - garnizon Złocieniec
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MINI - KON Jacek Subocz, ul. Zegadłowicza 21A, 71-371 Pilchowo, Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26390,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 21485,52
Oferta z najniższą ceną: 21485,52 / Oferta z najwyższą ceną: 21485,52
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Odbior i transport odpadów kuchennych dla Jednostki Wojskowej 3378 Drawsko Pomorskie - garnizon Drawsko Pomorskie oraz ze stołówek poligonowych Karwice, Konotop i Głębokie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MINI - KON Jacek Subocz, ul. Zegadłowicza 21A, 71-371 Pilchowo, Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11050,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8996,40
Oferta z najniższą ceną: 8996,40 / Oferta z najwyższą ceną: 8996,40
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont i aranżacja wnętrz pomieszczeń w restauracji HERBOWA i kawiarni LEGENDA na zamku w Uniejowie ul. Zamkowa 2
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Uniejów
(łódzkie)
Dostawa odczynników laboratoryjnych do przeprowadzania badań mikrobiologicznych. WIWagz.272.01.2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Rekonstrukcja i konserwacja nagrobków powstańców styczniowych na Górce Powstańczej Cmentarza Łyczakowskiego, Lwów, Ukraina
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH