PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługi w zakresie przeglądów serwisowych aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu dla Szpitala Dziecięcego z podziałem na pakiety.

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

400126/2013

Opis

Warszawa: Usługi w zakresie przeglądów serwisowych aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu dla Szpitala Dziecięcego z podziałem na pakiety.
Numer ogłoszenia: 400126 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164969 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5098403, faks 022 5098404.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie przeglądów serwisowych aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu dla Szpitala Dziecięcego z podziałem na pakiety..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi w zakresie przeglądów serwisowych aparatury i sprzętu medycznego w Szpitalu dla Szpitala Dziecięcego z podziałem na pakiety..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.42.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pompy infuzyjne dwustrzykawkowe Ascor,
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Agata Banderek - Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ, Ul. Moniuszki 15 lok. 45,, 31-523 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4563,30
Oferta z najniższą ceną: 4563,30 / Oferta z najwyższą ceną: 4563,30
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Aparat EKG AsCard Mr Silver, Ssaki próżniowe elektryczne, Aparat do ultraterapii ultradźwiękowej, Laser biostymulijący z sondą, Stoły operacyjne, Łóżka ortopedyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medical Serwis Gęsicki, Żurawski Naprawa Aaparatury Medycznej
03-983 Warszawa, Ul. Witoszyńskiego 2,, 03-983 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11780,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4015,20
Oferta z najniższą ceną: 4015,20 / Oferta z najwyższą ceną: 4797,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Aparat do pełnej gazometrii krwi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Radiometer Sp. z o.o., Ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5904,00
Oferta z najniższą ceną: 5904,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5904,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Bronchofiberoskop, Zestaw do artroskopii z torem wizyjnym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medim Sp. z o.o. Puławska Plaza, Ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4428,00
Oferta z najniższą ceną: 4428,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4428,00
Waluta: PLN.Część NR: 20   Nazwa: Aparat do badania dna oka (oftalmoskop).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medical Serwis Gęsicki, Żurawski Naprawa Aparatury Medycznej, Ul. Wituszyńskiego 2, 03-983 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 688,80
Oferta z najniższą ceną: 688,80 / Oferta z najwyższą ceną: 688,80
Waluta: PLN.Część NR: 22   Nazwa: Videogastroskop, Bronchofiberoskop
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OLYMPUS Polska Sp. z o.o., Ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2804,40
Oferta z najniższą ceną: 2804,40 / Oferta z najwyższą ceną: 2804,40
Waluta: PLN.Część NR: 24   Nazwa: Inkubatory otwarte
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PROMED S.A., Ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1195,22
Oferta z najniższą ceną: 1195,22 / Oferta z najwyższą ceną: 1195,22
Waluta: PLN.Część NR: 28   Nazwa: Aparaty do znieczulenia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ANMEDIQ S.C., Ul. ZWM 16/15, 02-786 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10578,00
Oferta z najniższą ceną: 10578,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10578,00
Waluta: PLN.Część NR: 35   Nazwa: Kardiomonitory z modułem EKG
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ANMEDIQ S.C., Ul. ZWM 16/15, 02-786 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10332,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2214,00
Oferta z najniższą ceną: 2214,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2214,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa produktów i środków leczniczych dla Oddziału Chorób Skóry i dla Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego bloku energetycznego na biomasę wraz z robotami budowlanymi bezpośrednio związanymi...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gorzów Wielkopolski
(lubuskie)
USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY BRÓJCE.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Brójce 39
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH