PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Tyczyn w sezonie zimowym 2014/2015

Gmina Tyczyn

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tyczyn / podkarpackie

Numer ogłoszenia

380862/2014

Opis

Tyczyn: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Tyczyn w sezonie zimowym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 380862 - 2014; data zamieszczenia: 20.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 204671 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tyczyn, Rynek 18, 36-020 Tyczyn, woj. podkarpackie, tel. (017) 2219310, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Tyczyn w sezonie zimowym 2014/2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie gminy Tyczyn w miejscowościach: Tyczyn, Borek Stary, Kielnarowa, Hermanowa, Matysówka o łącznej długości ok. 89 km, w sezonie 2014/2015, wykaz dróg do odśnieżania stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
Ilość usług będących przedmiotem umowy będzie uzależniona od występowania warunków atmosferycznych wymagających użycia sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania dróg.
Zakres robót i szczegółową lokalizację pracy będzie określał każdorazowo pracownik Urzędu Miejskiego kierujący pracami zimowego utrzymania dróg.
Materiał do zwalczania śliskości zapewnia Zamawiający..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usługowo - Produkcyjny DROGMARK Domino Marek, Kielnarowa 103, 36-020 Tyczyn, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 231481,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 230353,20
Oferta z najniższą ceną: 184200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 230353,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości i worków foliowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Leżajsk
(podkarpackie)
Dostawa materiałów opatrunkowych do Apteki Szpitala Powiatowego w Mielcu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Mielec
(podkarpackie)
Dostawa Produktów Spożywczych w 2013 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Świdwin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH