PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

usługi wprowadzania danych i dodatkowe usługi biurowe - ZKP 2/2015 - zadanie Nr 16

Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Dąbrowa Górnicza / śląskie

Numer ogłoszenia

66512/2015

Opis

Dąbrowa Górnicza: usługi wprowadzania danych i dodatkowe usługi biurowe - ZKP 2/2015 - zadanie Nr 16
Numer ogłoszenia: 66512 - 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48138 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej, ul. Krasińskiego 33a, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2959155, 2959099, 2959052, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi wprowadzania danych i dodatkowe usługi biurowe - ZKP 2/2015 - zadanie Nr 16.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia został oszacowany na 272 godziny zadanie Nr 16.

2. Zakres prac obejmuje:
1) Obsługa dokumentów wpływających do urzędu pod względem formalnym i rachunkowym;
2). Obsługa dokumentów w systemach informatycznych (Poltax, Egapoltax, Poltax - 2 B, CZM, Biblioteka Akt);
3) Inne czynności biurowe, np.:
3)1. kompletowanie dokumentacji;
3)2. tworzenie paczek z dokumentami oraz przekazywanie ich do właściwych komórek urzędu;
3)3.przygotowywanie i wypisywanie wezwań;
3)4.wypisywanie potwierdzeń odbioru;
3)5.wykonywanie czynności ułatwiających kontakt urzędu z podatnikiem;
3)6.sprawdzanie wydruków komputerowych;
3)7. transport dokumentów.
4). Praca na urządzeniach biurowych (np. kserokopiarka, fax, risograf, bindownica);
5) Praca w aplikacji Microsoft Open Office..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.31.20.00-5, 79.55.10.00-1, 79.50.00.00-9, 79.55.20.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aleksandra Skorupa, ulica Mickiewicza 30/32, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2703,68 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1904,00
Oferta z najniższą ceną: 1904,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2665,60
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
POKL-220/003/2013 dot. organizacji i przeprowadzenia 2 edycji kursu przyuczajacego do zawodu Technolog robót wykończeniowych w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Słupsk
(pomorskie)
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Knurów
(śląskie)
Budowa nakładki asfaltowej w ul. Przyjacielskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kobyłka
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH