PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługi z zakresu badań dodatkowych i konsultacji niezbędnych do wykonywania badań wstępnych okresowych, i kontrolnych pracowników oraz innych...

Jednostka Wojskowa 4217

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gliwice / śląskie

Numer ogłoszenia

49935/2013

Opis

Gliwice: Usługi z zakresu badań dodatkowych i konsultacji niezbędnych do wykonywania badań wstępnych okresowych, i kontrolnych pracowników oraz innych świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników wojska oraz żołnierzy służby czynne
Numer ogłoszenia: 49935 - 2013; data zamieszczenia: 03.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 7895 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 4217, ul. Andersa 47, 44-121 Gliwice, woj. śląskie, tel. 0-32 46 14 371, faks 0-32 46 14 230, 46 14 231.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jw.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi z zakresu badań dodatkowych i konsultacji niezbędnych do wykonywania badań wstępnych okresowych, i kontrolnych pracowników oraz innych świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników wojska oraz żołnierzy służby czynne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu badań dodatkowych i konsultacji niezbędnych do wykonywania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników oraz innych świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników wojska oraz żołnierzy służby czynnej wojskowej kierowanych przez służby pracownicze, a także przez lekarzy Jednostki Wojskowej 4217 w Garnizonach ujętych w zadaniu nr 1, nr 2 - dla Jednostki Wojskowej 4217 w Gliwicach , ul Andersa 47, 44-121 Gliwice i Jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Tarnowskie Góry
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Wielospecjalistyczna, ul. Piłsudzkiego 18, 42-600 Tarnowskie Góry, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 158801,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 92096,00
Oferta z najniższą ceną: 92096,00 / Oferta z najwyższą ceną: 175744,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Bielsko-Biała
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska, Willowa 2a, 43-309 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 207521,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 144375,00
Oferta z najniższą ceną: 144375,00 / Oferta z najwyższą ceną: 144375,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
znak sprawy: AEZ/S-025/2013 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy Kat. B i kursu operatora kombajnów zbożowych dla uczniów szkól...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Przeworsk
(podkarpackie)
Dożywianie uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zakręcie w formie gorących posiłków
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wiązowna
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH