PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY-DOZOROWANIA I SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ w Nadleśnictwie Kłobuck

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kłobuck / śląskie

Numer ogłoszenia

537776/2013

Opis

Kłobuck: USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY-DOZOROWANIA I SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ w Nadleśnictwie Kłobuck
Numer ogłoszenia: 537776 - 2013; data zamieszczenia: 30.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 493106 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck, ul. Zakrzewska 85, 42-100 Kłobuck, woj. śląskie, tel. 034 3172695, faks 034 3100058.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY-DOZOROWANIA I SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ w Nadleśnictwie Kłobuck.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY-DOZOROWANIA BUDYNKU ADMINISTARCYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z ZAPLECZEM GOSPODARCZYM W KŁOBUCKU UL. ZAKRZEWSKA 85

2.USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY- DOZOROWANIA BUDYNKU GOSPODARSTWA NASIENNO-SZKÓŁKARSKIEGO WRAZ Z ZAPLECZEM GOSPODARCZYM SZKÓŁKI W NOWYM FOLWARKU GM.

3. USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM NADLEŚNICTWA KŁOBUCK W KŁOBCKU, UL. ZAKRZEWSKA 85

4. USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU
SOCJALNO-BIUROWYM GOSPODARSTWA NASIENNO-SZKÓŁKARSKIEGO W NOWYM FOLWARKU
NADLEŚNICTWA KŁOBUCK w latach 01.01.2014-31.12.2016.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.50.00-9, 90.91.92.00-4, 90.62.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Firm: Lider IMPEL Provider Security Partner Sp z o.o Spółka komandytowa Ochrona Mienia i Osób, Partner IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o.o, ul. Śleżna 118, 53-111 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 397357,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 415986,00
Oferta z najniższą ceną: 415986,00 / Oferta z najwyższą ceną: 471828,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Żabno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sektorze...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Żabno
(małopolskie)
Zwiększenie bezpieczeństwa realizowane w ramach projektu pn. ADAM Aplikacje dla administracji miejskiej w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Czechowice-Dziedzice
(śląskie)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Rejonie Podzamcze w Bychawie - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bychawa
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH