PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługi zapewniające dostęp do nowych wersji, pomoc serwisową w zakresie eksploatacji produktu - program komputerowy ESCULAP

NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Słubice / lubuskie

Numer ogłoszenia

473484/2013

Opis

Słubice: Usługi zapewniające dostęp do nowych wersji, pomoc serwisową w zakresie eksploatacji produktu - program komputerowy ESCULAP
Numer ogłoszenia: 473484 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 433710 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: NZOZ Szpital Powiatowy w Słubicach Sp. z o.o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice, woj. lubuskie, tel. 95 758 20 71 wew.305, faks 95 750 14 12.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi zapewniające dostęp do nowych wersji, pomoc serwisową w zakresie eksploatacji produktu - program komputerowy ESCULAP.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi zapewniające dostęp do nowych wersji, pomoc serwisową w zakresie eksploatacji produktu - program komputerowy ESKULAP przez okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ), pozostałe warunki realizacji zawarto we wzorze umowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Usługi zapewniające dostęp do nowych wersji, pomoc serwisową w zakresie eksploatacji produktu - program komputerowy ESKULAP
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KONSULTANT IT Sp. z o. o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 59880,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 68685,17
Oferta z najniższą ceną: 68685,17 / Oferta z najwyższą ceną: 68685,17
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowe j w Kaczórkach - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krasnobród
(lubelskie)
Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 34 w miejscowości Sieciechowice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wierzchosławice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH