PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługi związane z ustawieniem i zdjęciem zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimy 2013/2014 przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w...

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Parczew / lubelskie

Numer ogłoszenia

420634/2013

Opis

Parczew: Usługi związane z ustawieniem i zdjęciem zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimy 2013/2014 przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Parczewie
Numer ogłoszenia: 420634 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 388470 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 21, 21-200 Parczew, woj. lubelskie, tel. 083 3542314, faks 083 3541694.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi związane z ustawieniem i zdjęciem zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimy 2013/2014 przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Parczewie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są: usługi związane z ustawieniem i zdjęciem zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimy 2013/2014 przy drogach wojewódzkich na terenie działania: a)Obwodu Drogowego Nr 1 w Parczewie w ilości 12,9 km - ZADANIE NR 1; b)Obwodu Drogowego Nr 2 w Ostrowie Lubelskim w ilości 7,1 km - ZADANIE NR 2. 2.Szczegółową lokalizację usług określa załączony Wykaz miejsc zawiewanych i lokalizacji zasłon przeciwśnieżnych. 3.Usługi należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją techniczną, w sposób gwarantujący należytą jakość. 4.Wykonawca przystąpi do realizacji usług (tj. ustawienia zasłon przed sezonem oraz ich zdjęcia po zakończeniu sezonu zimowego) po protokolarnym przejęciu pasa drogowego od Zamawiającego. 5.Wykonawca będzie świadczył usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska. 6.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z opisem poszczególnych zadań. 7.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 8.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązanie równoważne uznana będzie oferta na wykonanie przedmiotowych usług przy wykorzystaniu materiałów i sprzętu innego niż określone w ST, pod warunkiem że ich parametry będą nie gorsze niż określone w ST.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Usługi związane z ustawieniem i zdjęciem zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimy 2013/2014 przy drogach wojewódzkich na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Parczewie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe JANPOL, Jasionka 188, 21-200 Parczew, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40377,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 33540,00
Oferta z najniższą ceną: 33540,00 / Oferta z najwyższą ceną: 47601,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Usługi związane z ustawieniem i zdjęciem zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimy 2013/2014 przy drogach wojewódzkich na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Ostrowie Lubelskim.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe JANPOL, Jasionka 188, 21-200 Parczew, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22223,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19525,00
Oferta z najniższą ceną: 19525,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26199,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
Nieruchomości, mieszkania, przetarg
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Lokal użytkowy w Gliwicach przy Okrzei
Nieruchomości, lokale, przetarg
Gliwice
(śląskie)
Usuwanie szkód powodziowych na potokach /pozostałych/ - wykonanie przekorytowań, likwidacja przetamowań, wykonanie lokalnych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH