PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych...

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Dąbrowa Górnicza / śląskie

Numer ogłoszenia

244179/2013

Opis

Dąbrowa Górnicza: Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie rozbudowy struktuy teleinformatycznej w zakresie hardware i software
Numer ogłoszenia: 244179 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 412646 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 032 2623422, faks 032 2623422.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie rozbudowy struktuy teleinformatycznej w zakresie hardware i software.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie rozbudowy struktuy teleinformatycznej w zakresie hardware i software - poniżej 200 000 Euro.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-2, 48.80.00.00-6, 48.62.00.00-0, 48.90.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie rozbudowy struktuy teleinformatycznej w zakresie hardware i software
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Suntar Sp. z o. o., ul. Boya Żeleńskiego 5 B, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 370000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 455100,00
Oferta z najniższą ceną: 455100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 455100,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wieliczka
(małopolskie)
Weryfikacja i aktualizacja danych dotyczących ujęć wód podziemnych na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Roboty podczyszczeniowe na torze wodnym podejściowym do Basenu Żeglarskiego w Gdyni
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH