PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ustawienie i remont uszkodzonych barier ochronnych na drogach krajowych w Rejonie Ełk w latach 2013 - 2015.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

65498/2014

Opis

Olsztyn: Ustawienie i remont uszkodzonych barier ochronnych na drogach krajowych w Rejonie Ełk w latach 2013 - 2015.
Numer ogłoszenia: 65498 - 2014; data zamieszczenia: 25.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 458276 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (89) 52128 01, faks (89) 527 35 36, 5272307.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ustawienie i remont uszkodzonych barier ochronnych na drogach krajowych w Rejonie Ełk w latach 2013 - 2015..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ustawienie i remont uszkodzonych barier ochronnych na drogach krajowych w Rejonie Ełk w latach 2013 - 2015.
Zakres robót zgodnie z technologią SST oraz opisem kosztorysu ofertowego obejmuje w szczególności:
1. ustawienie nowych barier przekładkowych SP - 06;
2. ustawienie nowych barier przekładkowych SP - 07;
3. ustawienie nowych barier przekładkowych SP - 09/2;
4. ustawienie nowych barier przekładkowych SP - 09/4;
5. ustawienie nowych barier przekładkowych SP - 10;
6. remont barier ochronnych, w tym: wymiana prowadnic, wymiana słupków, wymiana pasa profilowego, wymiana przekładek i śrub, wymiana łącznika czołowego pojedynczego, rozebranie i ustawienie barier bez materiałów;
7. wymiana osłony energochłonnej U-15a;
8. wymiana osłony energochłonnej U-15b;
9. remont barier linowych, w tym: wymiana pojedynczych słupków montowanych w ciągu barier linowych, wymiana lin..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.80-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Ustawienie i remont uszkodzonych barier ochronnych na drogach krajowych w Rejonie Ełk w latach 2013 - 2015.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Montaż Barier Energochłonnych Janusz Szudra, ul. Gdańska 35, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 183568,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 233284,26
Oferta z najniższą ceną: 233284,26 / Oferta z najwyższą ceną: 233284,26
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Dołhobyczów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Dołhobyczów
(lubelskie)
Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego.
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Wejherowo
(pomorskie)
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH