PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ustawienie i rozebranie zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimy 2014/2015 przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich...

Zarząd Dróg Wojewódzkich Lublin Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Włodawa / lubelskie

Numer ogłoszenia

223605/2014

Opis

Włodawa: Ustawienie i rozebranie zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimy 2014/2015 przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie.
Numer ogłoszenia: 223605 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 199893 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich Lublin Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie, tel. 082 5721635, 5721151, faks 082 5721793.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ustawienie i rozebranie zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimy 2014/2015 przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zakres usług obejmuje ustawienie w IV kwartale 2014 r. i rozebranie na przełomie I i II kwartału roku 2015 r. zasłon przeciwśnieżnych przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich we Włodawie w łącznej maksymalnej ilości 13,020 km.
2. Szczegółową lokalizację usług określają załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 Wykaz i lokalizacja miejsc zawiewanych i ustawienia zasłon przeciwśnieżnych.
3. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia o odcinek dł. 0,770 km.
4. Usługi należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją techniczną, w sposób gwarantujący należytą jakość.
5. Wykonawca przystąpi do realizacji usług, tj. ustawienia zasłon przed sezonem oraz ich zdjęcia po zakończeniu sezonu zimowego po protokolarnym przejęciu pasa drogowego od Zamawiającego.
6. Prace będą wykonywane poza granicami pasa drogowego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych prac.
7. Za wszelkie szkody spowodowane uszkodzeniami infrastruktury podziemnej (sieć telekomunikacyjna, gazowa, itp.) przy wykonywaniu przedmiotowych prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
8. Zamówienie na ustawienie i zdjęcie zasłon p. śnieżnych udzielane jest w częściach. Wartość całego zamówienia w skali ZDW w Lublinie wynosi 515 211,00 PLN netto..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe JANPOL Jan Danilkiewicz, Jasionka 188, 21-200 Parczew, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41664,00
Oferta z najniższą ceną: 41664,00 / Oferta z najwyższą ceną: 52949,18
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Drugi przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14000 euro na dostawę w 2013r. warzyw i owoców dla Domu Pomocy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ładzice
(łódzkie)
Obsługa mobilnych punktów selektywnej zbiórki odpadów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Konstancin-Jeziorna
(mazowieckie)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia położone w obrebie wsi Bagniuki
Nieruchomości, grunty inne, inne
Michałowo
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH