PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-17

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, mieszkania, przetarg, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

121324

Powierzchnia

47 m2

Cena

179 430 zł

Opis


PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych

i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Łodzi.

Przetarg ustny (licytacja) odbędzie się w dniu 10 stycznia 2014 roku o godzinie 10.00
w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 - Mała Sala Obrad, I piętro.

Przedmiotem przetargu są lokale objęte wykazami publikowanymi na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi przez okres 21 dni na podstawie zarządzenia Nr 1017/IV/03 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 października 2003 r., w dniach 05 - 25.07.2012 r. na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 2546/VI/12 z dnia 5 lipca 2012 r. oraz w dniach 02 - 22.04.2013 r. na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 3938/VI/13 z dnia 21 marca 2013 r.

1. ul. Romualda Mielczarskiego 12 - lokal mieszkalny nr 18 - pow. 92,27 m2 - 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój, pomieszczenie gospodarcze, spiżarnia (III piętro - lewa oficyna), cena wywoławcza 180 350 zł, wadium - 20 000 zł;

2. ul. Stefana Żeromskiego 39 - lokal mieszkalny nr 14 - pow. 83,44 m2 - 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka (III piętro - lewa oficyna), cena wywoławcza 157 800 zł, wadium - 15 000 zł;

3. ul. Pomorska 25 - lokal mieszkalny nr 88 - pow. 86,95 m2 - 3 pokoje, kuchnia, wc wydzielone z pomieszczenia kuchni (I piętro - pierwsza prawa oficyna), cena wywoławcza 186 300 zł, wadium - 20 000 zł-;

4. Plac Wolności 5 - lokal mieszkalny nr 4 - pow. 38,38 m2 - 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój (II piętro - front), cena wywoławcza 145 160 zł - wadium 15 000 zł;

5. ul. dr. Adama Próchnika 17 - lokal mieszkalny nr 44 - pow. 96,22m2 - 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój (III piętro - prawa oficyna), cena wywoławcza 138 907 zł - wadium 15 000 zł;

6. ul. Północna 55 - lokal mieszkalny nr 28 - pow. 89,81m2 - 3 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój (III piętro - front), cena wywoławcza 159 440 zł - wadium 18 000 zł;

7. ul. Piotrkowska 133 - lokal mieszkalny nr 8 - pow. 47,49 m2 - 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc (V piętro - prawa oficyna), cena wywoławcza 179 430 zł, wadium 20 000 zł;

8. ul. Piotrkowska 59 - lokal mieszkalny nr 43 - pow. 42,12 m2 - 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i korytarz wygrodzone z powierzchni kuchni - wc bez wentylacji grawitacyjnej (I piętro - prawa oficyna), cena wywoławcza 92 550 zł, wadium 10 000 zł;

9. ul. Piotrkowska 59 - lokal mieszkalny nr 46/46a - pow. 67,42 m2 - 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i 2 korytarze (III piętro - prawa oficyna), cena wywoławcza 146 620 zł, wadium 15 000 zł;

10. ul. Orla 17/19 - lokal mieszkalny nr 3 - pow. 59,80 m2 - 2 pokoje, kuchnia, przedpokój i wc + pomieszczenie przynależne (I piętro - front), cena wywoławcza 153 329 zł, wadium 15 000 zł.

UWAGA: Aktem notarialnym Nr rep. A 3796/2003 z dnia 03.12.2003 r. nieruchomość obejmująca działkę gruntu nr 116/3, uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00159209/8, obciążona została służebnością gruntową, polegającą na nieodpłatnym, na czas nieokreślony prawie przejazdu i przejścia, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 116/4 uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00000 342/4 i działki nr 117/3 uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00003495/1.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 4072/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi, budynek mieszkalny usytuowany na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Orlej 17/19 objęty został gminną ewidencją zabytków (pozycja 741).

11. ul. Targowa 23 - lokal mieszkalny nr 1a/1c/2a/3 - pow. 99,10 m2 - 4 izby z wydzielonymi aneksami kuchennymi i sanitarnymi, przedpokój (parter - frontowo-narożny), cena wywoławcza 155 180 zł, wadium 15 000 zł;

12. ul. Wojska Polskiego 7 - lokal użytkowy 1U - pow. 58,87 m2 - sala sprzedaży, zaplecze z wc (parter - front), cena wywoławcza 150 750 zł, wadium 15 000 zł;

13. ul. Franciszkańska 47/53 - lokal użytkowy nr 3 - pow. 155,39 m2 - 1 pomieszczenie handlowo-usługowe, 3 pomieszczenia magazynowe, korytarz, wc (parter - front), cena wywoławcza 280 076 zł, wadium 30 000 zł;

14. ul. Wschodnia 51 - lokal użytkowy U3 - pow. 68,52 m2 - 3 pomieszczenia, wc (parter - front), cena wywoławcza 183 300 zł, wadium 20 000 zł;

15. ul. Próchnika 17 - lokal użytkowy U - pow. 105,70 m2 - 9 pomieszczeń (parter - front), cena wywoławcza 180 845 zł, wadium 20 000 zł;

16. ul. Piotrkowska 59 - lokal użytkowy 13U - pow. 53,54 m2 - (I piętro - prawa oficyna), cena wywoławcza 226 040 zł, wadium 25 000 zł;

17. ul. Kpt. Pilota Franciszka Żwirki 18 - lokal użytkowy L2 - pow. 21,81 m2 - 1 pomieszczenie z wydzielonym wc (parter - front), cena wywoławcza58 540 zł, wadium 10 000 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w wysokości podanej w informacji jw. - na konto Urzędu Miasta Łodzi GETIN NOBLE Bank S. A.
w Warszawie, Oddział w Łodzi
numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

Termin wpłacenia wadium upływa z dniem 03 stycznia 2014 r.

1. Osoby, które wpłaciły wadium, winny zgłosić się do Wydziału Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104,
II piętro, pokój 261A, tel. 42 638-47-55 w celu pobrania numerka upoważniającego do wzięcia udziału w przetargu oraz w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa w przetargu i regulaminem przetargu.

2. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego winny zgłosić się z aktualnym odpisem z tego rejestru, sporządzonym nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu.

3. Osoby fizyczne, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej działają również na rzecz nie uczestniczących w przetargu wspólników, zobowiązane są do przedłożenia uchwały potwierdzającej zgodę wspólników na odpłatne nabycie lokalu oraz umowy spółki.

4. W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z notarialnie poświadczonym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie lokalu.

5. Wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zobowiązani są do przedłożenia uchwały w trybie art. 228, 229 i 230 kodeksu spółek handlowych.

6. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

7. Osoby przystępujące do przetargu, na więcej niż jeden wybrany lokal, zobowiązane są wpłacić oddzielnie wadium na każdy z tych lokali.

8. Nieruchomości opisane w punktach 1-9 i 11-17 nie są obciążone prawami rzeczowymi ograniczonymi.

9. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy.

11. Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: dla lokali z poz. 5 i 15 -17.05.2013r.,12.07.2013r. i 27.09.2013r.; dla lokalu z poz. 6 - 17.05.2013r. i 12.07.2013r.; dla lokalu z poz. 10 - 30.08.2013r. i 18.10.2013r. oraz dla lokalu z poz. 13 - 23.08.2013r. i 18.10.2013r.

12. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy zgłosić się do Administracji Zasobów Komunalnych zarządzającej daną nieruchomością.

Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Adres strony internetowej UMŁ

http://bip.uml.lodz.pl / zamówienia publiczne-przetargi /sprzedaż nieruchomości

http:/bip.uml.lodz.pl / zamówienia publiczne-przetargi /inne przetargi

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odwodnienie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce i roboty wewnętrzne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pruchnik
(podkarpackie)
Zorganizowanie wycieczki autokarowej do Paryża dla pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sosnowiec
(śląskie)
Budowa instalacji ogrzewczej wraz z rozbiórką pieców i robotami towarzyszącymi w budynku położonym przy ul. Szczecińskiej 33AB...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczecinek
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH