PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Utrzymanie czystości w hali sportowo-widowiskowej ICSTiR w Iławie. Postępowanie znak: A.271.1.2013.

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Iława / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

2909/2014

Opis

Iława: Utrzymanie czystości w hali sportowo-widowiskowej ICSTiR w Iławie. Postępowanie znak: A.271.1.2013.
Numer ogłoszenia: 2909 - 2014; data zamieszczenia: 07.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 260301 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Niepodległości 11 B, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 644 85 33, faks 649 16 24.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości w hali sportowo-widowiskowej ICSTiR w Iławie. Postępowanie znak: A.271.1.2013..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest stałe utrzymanie czystości w budynku hali sportowo-widowiskowej ICSTiR w Iławie w sposób sprawny, dokładny i terminowy, z zastosowaniem odpowiedniej technologii, techniki sprzętu, materiałów i środków o nieniszczącym działaniu na czyszczone elementy pomieszczeń i ich wystrój. Zakres obowiązków określa niniejsza SIWZ, projekt umowy w niej zawarty, załącznik nr 1 do projektu umowy - Tabela nr 1 - ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚC PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osób do wykonywania następujących czynności: mycie naczyń po naradach i spotkaniach, sprzątanie pomieszczeń biurowych, pomieszczeń piwnicznych, mycie mebli, trybun (siedzisk), ławeczek, wieszaków, sanitariatów, sprzątanie pomieszczeń prysznicowych, usuwanie zanieczyszczeń podłóg, okien, balustrad i luster, wykładzin zabezpieczających płytę boiska w trakcie imprez widowiskowych, a w szczególności boiska hali sportowej i utrzymania jej właściwej śliskości. Hala sportowo-widowiskowa dla osób z niej korzystających (z zewnątrz) jest czynna: pn. - niedz. w godz. 8.00 do 22.00, natomiast godziny pracy osób sprzątających: pn. - pt. 5.00 - 11.00 i 14.00 - 19.00, w dniach sb. - niedz. godziny pracy uzależnione od prowadzonych imprez i zajęć, jednak nie mniej niż 3 godziny i nie więcej niż 6 godzin w ciągu doby. 3. Dopuszczenie wskazanych przez Wykonawcę osób do pracy w obiekcie będzie wymagało akceptacji zamawiającego. Osoby te z uwagi na czas pracy i ciągłość wykonywanych czynności muszą być zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. 4. Wykonawca dokonuje ww. czynności oraz określone w załączniku nr 1 do projektu umowy - tabela nr 1 - ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚC PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM: 1) własnym sprzętem, 2) własnymi profesjonalnymi środkami czystości, 3) zakupując i dostarczając na własny koszt i we własnym zakresie worki do śmieci, mydło w płynie, płyn do mycia naczyń, ręczniki papierowe, papier toaletowy, odświeżacze do automatów odświeżających, odpowiednie ze względu na posiadane przez zamawiającego wyposażenie, a także środki zapachowe i kostki do WC, o następujących parametrach: płyn do mycia naczyń, mydło w płynie antybakteryjne (o nie gorszych parametrach niż FP-10), ręczniki papierowe (składka) dwuwarstwowy biały., papier toaletowy celulozowy dwuwarstwowy śr. 180 mm, gramatura 17g/m2, 145 mb x 95 mm (papier toaletowy oraz ręczniki papierowe, mydło muszą być dostosowane do dozowników posiadanych przez Zamawiającego), 4) przy pomocy własnego personelu oraz pod własnym nadzorem, którego imienny wykaz przedstawi Zamawiającemu, któremu zapewni imienne identyfikatory ze zdjęciem i logo Wykonawcy i zobowiązany jest: a) zapewnić w czasie wykonywania usług na terenie objętym umową należyty ład, porządek przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz ponosząc odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę, b) odnotowywać w zeszycie złożonym u osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia wszelkie widoczne nieprawidłowości w stanie poszczególnych pomieszczeń urządzeń i umeblowania budynku, c) zachować w tajemnicy wszelkie informacje, do których miał dostęp w trakcie wykonywania umowy, 5. Zamawiający wydzieli (zapewni w miarę posiadanych możliwości) Wykonawcy pomieszczenie do przechowywania sprzętu i środków czystości, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników w budynku hali sportowo-widowiskowej w Iławie. 6. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 90.91.00.00-9, 90.91.10.00-6, 90.91.12.00-8, 90.91.92.00-4. 7. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając wzór nr 7...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.91.10.00-6, 90.91.12.00-8, 90.91.92.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe LAZUR, Ewa Dzieniszewska,, ul. J. Malczewskiego 20, 14-200 Iława, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 139382,88 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 158760,00
Oferta z najniższą ceną: 158760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 556452,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren poprzemysłowy w Ząbkowicach Śl.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ząbkowice Śląskie
(dolnośląskie)
Sprzedaż działki niezabudowanej z linią brzegową Odry Zachodniej położonej w województwie zachodniopomorskim
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Pargowo
(zachodniopomorskie)
Dzierżawa systemu automatycznego wydawania i zwrotu odzieży ochronnej z opcją wykupu; USK/DZP/PN-88/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH