PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy Jarocin

Gmina Jarocin

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Jarocin / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

98083/2012

Opis

Jarocin: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy Jarocin
Numer ogłoszenia: 98083 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40549 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 62 7499500, faks 62 7472225.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy Jarocin.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie gminy Jarocin. Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na: b) utrzymaniu i pielęgnacji trawników oraz terenów zieleni - ok. 12,6 ha (koszenie przynajmniej 3 razy w sezonie trawa nie może przekroczyć 20 cm wysokości), c) pielęgnacji drzew i krzewów przy drogach gminnych (w razie potrzeby - obcinka odrostów, usuwanie suchych gałęzi oraz wykonanie zabiegów leczniczych), d) utrzymaniu czystości na terenach zielonych (sprzątanie śmieci z trawników i terenów porośniętych krzewami, wygrabianie liści itp. z częstotliwością zapewniającą czystość), d) wywozie pozostałych zebranych odpadów na składowisko w Witaszyczkach, e) wywozie biomasy, gałęzi itp. na Międzygminną Kompostownię Osadów Ściekowych w Cielczy (za składowanie biomasy w tym miejscu wykonawca nie będzie ponosił opłat z tego tytułu) f) obcince żywopłotów - minimum trzy razy w sezonie (lokalizacja pkt.3). 2. WYKAZ TERENÓW ZIELENI W GMINIE JAROCIN l.p. LOKALIZACJA Powierzchnia w m2 1. Mieszków - wjazd do Mieszkowa od Jarocina - Rynek w Mieszkowie - teren przy placu zabaw - przy parkingu za Kościołem 12.500 2. Radlin - teren wokół sali - przystanki i skrzyżowania 5.200 3. Cielcza - teren przy boisku - Topoliki - ul. Szkolna - teren przy sali - ul. Jarocińska przy sali - ul. Nowa i Sienkiewicza 15.000 4. Dąbrowa - teren przy sali 2.000 5. Łuszczanów - Park - teren przy sali 5.000 6. Tarce - przy drodze na Wilkowyje 2.500 7. Roszków - tereny przy boisku - teren przy kościele - skrzyżowanie i przystanek przy drodze do Jarocina - pas zieleni przy drodze asfaltowej przez wieś 8.000 8. Roszkówko - przy sklepie 300 9. Witaszyczki - teren przy sali wiejskiej - ścieżka rowerowa 3.500 10. Zakrzew - staw - plac zabaw - przy nowym boisku 5.000 11. Golina - łąki przy drodze krajowej - teren wokół sali - ul. Sportowa - ul. Słoneczna - ul. Mostowa - ul. Ks. Szczepana Toboły - ul. Kręta - ul. Tysiąclecia wraz z działka, na której znajduje się plac zabaw 11.000 12. Potarzyca - teren wokół sali 3.800 13. Prusy - teren przy świetlicy - teren przy szkole 2.000 14 Witaszyce: Al. Wolności: - zieleń od ul. Roszarniczej do ul. Kolejowej - zieleń od ul. Kolejowej do przystanku JLA - zieleń od ul. Leśnej do ul. Słupskiej - zieleń przy pomniku - zieleniec pomiędzy przystankiem JLA a ul. Stawną - łąka na terenach po byłych stawach - łąka przy ul. Kniewskiego - od ul. Słowackiego do Leśnej - ul. Słowackiego - ul. Sienkiewicza plac zabaw - ul. Leśna 47.000 15. Wilkowyja: - przy Sali - zieleń przy Iwaszkiewicza - zieleń przy ul. Dębowej 3.500 RAZEM 126.300 m2 3. Lokalizacja żywopłotów Witaszyce - 1.200 mb Zakrzew - 173 mb Łuszczanów - 75 mb Tarce - 30 mb Mieszków przy drodze nr 11 i przy szkole - 200 mb Radlin (obok sali) - 100 mb Razem - 1.778 mb.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.00.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EKO - DBAJ Sp. z o.o., Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 44940,00
Oferta z najniższą ceną: 44940,00 / Oferta z najwyższą ceną: 286448,40
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zarządzanie projektem pn.: Uczeń - najlepsza inwestycja
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kosakowo
(pomorskie)
Zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego pn: Wykonanie operatów szacunkowych określających stan i wartość...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kielce
(świętokrzyskie)
Dostawa materiałów reklamowych dla Politechniki Rzeszowskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH