PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Utrzymanie stałego i właściwego stanu sanitarno - epidemiologicznego w budynkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

75578/2013

Opis

Katowice: Utrzymanie stałego i właściwego stanu sanitarno - epidemiologicznego w budynkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Numer ogłoszenia: 75578 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17304 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2087300, faks 032 2516144.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie stałego i właściwego stanu sanitarno - epidemiologicznego w budynkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie stałego i właściwego stanu sanitarno - epidemiologicznego w budynkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.90.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Utrzymanie stałego i właściwego stanu sanitarno - epidemiologicznego w budynkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CLAR SYSTEM S.A., ul. Janickiego 20B, 60-542 60-542 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 380000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 271800,00
Oferta z najniższą ceną: 271800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 441745,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Doczyszczanie podłóg, nakładanie powłok akrylanowych w Banku Tkanek przy RCKIK w Katowicach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Spółdzielnia Inwalidów Naprzód w Krakowie
ul. Traktorowa 126
91 - 204 Łódź, ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19024,39
Oferta z najniższą ceną: 19024,39 / Oferta z najwyższą ceną: 19800,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa targowiska w Szczekocinach - ul. Leśna
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczekociny
(śląskie)
Tereny przeznaczone pod przemysł, przetwórstwo, rzemiosło, magazyny, składy położone w obrębie Rościęcino gm. Kołobrzeg na...
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rościęcino gm. kołobrzeg
(zachodniopomorskie)
Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH