PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - 3 zadania -...

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

427634/2013

Opis

Warszawa: Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - 3 zadania - Inspektorat Wołomin.
Numer ogłoszenia: 427634 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 390686 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8438131, faks 22 8438071.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - 3 zadania - Inspektorat Wołomin..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych na obiektach na terenie działania Inspektoratu w Wołominie. Zamówienie podzielono na trzy części: Cz.1Utrzymanie rzeki Długa w km 5+450 - km 12+000 Cz.2Utrzymanie rzeki Czarna w km 9+300-21+000 Cz.3Utrzymanie Kanału Sierakowskiego w km 2+480-7+880..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.72.18.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Utrzymanie rzeki Długa w km 5+450 - km 12+000.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DKM Laskowscy Sp. J., Ul. Dworkowa 2c, 05-230 Kobyłka, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 152244,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 177378,30
Oferta z najniższą ceną: 177378,30 / Oferta z najwyższą ceną: 206170,88
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Utrzymanie rzeki Czarna w km 9+300-21+000.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DROMOST Zbigniew Kaczorowski, Ul. Marii Konopnickiej 2, 05-282 Strachówka, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89735,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 80421,63
Oferta z najniższą ceną: 80421,63 / Oferta z najwyższą ceną: 97139,96
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Utrzymanie Kanału Sierakowskiego w km 2+480-7+880.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Wodno - Kanalizacyjne i Roboty Drogowe
Marian Szabłowski, Ul. Konwisarska 68, 04-407 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45250,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 50540,93
Oferta z najniższą ceną: 50540,93 / Oferta z najwyższą ceną: 62827,58
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa urządzeń i materiałów eksploatacyjnych elektrycznych Część I - Dostawa materiałów instalacyjnych na rejony Zakładu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bytom
(śląskie)
dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz analizatorów do wykonywania badań diagnostycznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kamienna Góra
(dolnośląskie)
Przebudowa drogi (nr ewid. 632/110) polegająca na budowie chodnika do Parku Buczyna w miejscowości Góra Ropczycka.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Sędziszów Małopolski
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH