PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Utrzymanie użytku zadrzewionego przy ul. Matejki, Sportowej w Zabrzu w 2012 r.

Miasto Zabrze

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-15

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zabrze / śląskie

Numer ogłoszenia

129769/2012

Opis

Zabrze: Utrzymanie użytku zadrzewionego przy ul. Matejki, Sportowej w Zabrzu w 2012 r.
Numer ogłoszenia: 129769 - 2012; data zamieszczenia: 14.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99630 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 3733537, 2710011, faks 32 3733427, 2710818.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie użytku zadrzewionego przy ul. Matejki, Sportowej w Zabrzu w 2012 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na utrzymaniu użytku zadrzewionego przy ul. Matejki, Sportowej w Zabrzu w 2012r. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: - pozyskiwanie drewna, usuwanie drzew, wiatrołomów, śniegowałów i leżaniny na terenie zadrzewionym położonym na powierzchni 323 ha, wcześniej użytkowanym jako las komunalny; - pielęgnacja upraw leśnych; - melioracje agrotechniczne; - prześwietlanie drzew rosnących wzdłuż dróg i ogrodów działkowych; - koszenie łąk - polan; - koszenie poboczy dróg i rowów odwadniających; - utrzymanie porządku i czystości na łąkach, poboczach dróg i obrzeżach lasu; - ustawienie koszy na śmieci; - zamiatanie dróg leśnych; - oczyszczanie rowów; - utrzymanie czystości na ławkach i stołach; - wymiana piasku w piaskownicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.40.00-4, 77.20.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

F.P.H.U. FRESCO - ECO Bogusława Golis, ul. Knurowska 35 A, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69445,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 79437,87
Oferta z najniższą ceną: 79437,87 / Oferta z najwyższą ceną: 793334,84
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa targowiska w Szczekocinach - ul. Leśna
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczekociny
(śląskie)
Tereny przeznaczone pod przemysł, przetwórstwo, rzemiosło, magazyny, składy położone w obrębie Rościęcino gm. Kołobrzeg na...
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rościęcino gm. kołobrzeg
(zachodniopomorskie)
Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, oraz dzierżawa analizatora immunologicznego, analizatora...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH