PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4326E w miejscowości Wiaderno, gm. Tomaszów Maz. (znak sprawy postępowania: RZ.271.10.2011)

Gmina Tomaszów Mazowiecki

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tomaszów Mazowiecki / łódzkie

Numer ogłoszenia

362056/2011

Opis

Tomaszów Mazowiecki: Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4326E w miejscowości Wiaderno, gm. Tomaszów Maz. (znak sprawy postępowania: RZ.271.10.2011)
Numer ogłoszenia: 362056 - 2011; data zamieszczenia: 03.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 266271 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tomaszów Mazowiecki, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. (044) 724 55 73, faks (044) 723 50 33.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4326E w miejscowości Wiaderno, gm. Tomaszów Maz. (znak sprawy postępowania: RZ.271.10.2011).
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ,,Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 4326E w miejscowości Wiaderno, gm. Tomaszów Maz. Konstrukcja chodnika i zjazdów:
- kostka betonowa behaton gr. 8 cm (kolor czerwony) ułożona na podsypce piaskowej
długość chodnika 350 mb, szerokość 1,5 m, powierzchnia 525 m2, - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm, - warstwa odsączająca z piasku gr. 5 cm. - pobocze z kruszywa łamanego gr. 8 cm, szerokość 0,7 m, długość 350 mb, powierzchnia 262 m2.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.32.51-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Drogowo - Budowlany ASDROG s.c., ul. Spalska 112, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74459,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 83438,28
Oferta z najniższą ceną: 83438,28 / Oferta z najwyższą ceną: 127331,94
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Konserwacja elewacji, malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej oraz bram garażowych budynku nr 722987 w Jednostce...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Świętoszów
(dolnośląskie)
Remont-konserwacja polskiego pomnika pamięcia na terenie byłego obozu koncentracyjnego Mauthausen (Austria)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Prenumerata wielodziedzinowej kolekcji książek elektronicznych dla Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH