PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.

Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Leona Kruczkowskiego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

278580/2013

Opis

Wrocław: WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU.
Numer ogłoszenia: 278580 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 238248 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 71 im. Leona Kruczkowskiego, ul. Podwale 57, 50-039 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3430929, faks 71 3430929.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, NA RZECZ STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 71 WE WROCŁAWIU..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy lub Wykonawców dostaw artykułów spożywczych z asortymentu:

1) MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB;
2) WARZYWA I OWOCE NIEPRZETWORZONE;
3) NABIAŁ
4) ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE;
5) MROŻONKI I PÓŁPRODUKTY SPOŻYWCZE;
6) WYROBY GARMAŻERYJNE
7) PIECZYWO
8) RYBY

na potrzeby żywieniowe stołówki szkolnej usytuowanej w siedzibie Zamawiającego.


Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) Dostawę wyspecyfikowanych produktów, własnym, przystosowanym do tego celu środkiem transportu, do siedziby Zamawiającego;
2) Rozładunek;
3) Wydanie;
4) Wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 01.10.00.00-8, 01.24.20.00-5, 15.10.00.00-9, 15.11.20.00-6, 15.20.00.00-0, 15.30.00.00-1, 15.40.00.00-2, 15.50.00.00-3, 15.60.00.00-4, 15.80.00.00-6, 15.80.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: MIĘSO, WĘDLINY, DRÓB
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HURTOWNIA PRODUCENTÓW DROBIU, WEDLIN, KONSERW, HURT-DETAL - Elżbieta Krzyżosiak, Wrocławska 23, 67-100 Nowa Sól, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47619,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36731,10
Oferta z najniższą ceną: 36731,10 / Oferta z najwyższą ceną: 48233,50
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: NABIAŁ
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU BLUMAR - M. Uchański, Komuny Paryskiej 72, 50-452 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23809,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 19501,00
Oferta z najniższą ceną: 19501,00 / Oferta z najwyższą ceną: 21177,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU BLUMAR - M. Uchański, Komuny Paryskiej 72, 50-452 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 27194,60
Oferta z najniższą ceną: 27194,60 / Oferta z najwyższą ceną: 35906,81
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: MROŻONKI I PÓŁPRODUKTY SPOŻYWCZE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NORDIS CHŁODNIE POLSKIE Sp. z o.o., Małopanewska 6, 54-212 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25595,17
Oferta z najniższą ceną: 25595,17 / Oferta z najwyższą ceną: 37535,41
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: WYROBY GARMAŻERYJNE
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU AGA - Maria Dąbrowska, Budziszyńska 9/3, 59-300 Lubin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19047,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16266,90
Oferta z najniższą ceną: 16266,90 / Oferta z najwyższą ceną: 17543,60
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: PIECZYWO
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WANDA Sp. z o.o., ul. Mireckiego 8, 55-080 Kąty Wrocławskie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4761,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3423,40
Oferta z najniższą ceną: 3423,40 / Oferta z najwyższą ceną: 5870,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: RYBY
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NORDIS CHŁODNIE POLSKIE Sp. z o.o., Małopanewska 6, 54-212 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12380,95 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9233,26
Oferta z najniższą ceną: 9233,26 / Oferta z najwyższą ceną: 9233,26
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa usługi wsparcia serwisowego do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania VMware DZP.381.4.2014.DW.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pietrowice Wielkie
(śląskie)
Prenumerata czasopism krajowych i zagranicznych w formie papierowej na 2014 rok dla Ministerstwa Finansów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH