PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wybór Operatora na administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatację sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych...

Starostwo Powiatowe

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Przasnysz / mazowieckie

Numer ogłoszenia

241334/2012

Opis

Przasnysz: Wybór Operatora na administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatację sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej
Numer ogłoszenia: 241334 - 2012; data zamieszczenia: 09.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 204932 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe, ul. Św. Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie, tel. 029 7522270 w.121, faks 029 7522270.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór Operatora na administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatację sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Operatora na administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatację sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w ramach projektu -Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej.
Zakres rzeczowy wybudowanych sieci:
I - Sieć wodociągowa
a) Sieć wodociągowa o łącznej długości 7.448 m,
b) Przyłącza wodociągowe: 1 szt. L=56,5 m,
II - Sieć kanalizacji sanitarnej i przepompownie
a) Sieć kanalizacji sanitarnej (tłoczna i grawitacyjna) o łącznej długości 7.243 m,
b) Przyłącza kanalizacji sanitarnej: 1 szt. L=57 m,
c) Przepompownie ścieków sanitarnych (5 szt.).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.99.30.00-1, 90.41.00.00-4, 65.10.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o., ul. Kacza 9, 06-300 Przasnysz, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 778200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 774960,00
Oferta z najniższą ceną: 774960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 774960,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 26-930 Garbatka-Letnisko, Garbatka Długa
Nieruchomości, działki budowlane, licytacja
Kozienice
(mazowieckie)
przetarg na najem lokalu użytkowego
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Świdnik
(lubelskie)
zakup aparatów ultrasonograficznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH