PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni

Gmina Miasta Gdyni

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdynia / pomorskie

Numer ogłoszenia

55300/2014

Opis

Gdynia: Wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
Numer ogłoszenia: 55300 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8749 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie, tel. , faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część 1
Zad. 1 Wycena lokalu mieszkalnego - dzielnice: Grabówek, Leszczyki, Działki Leśne, Śródmieście, Wielki Kack;
Zad. 2 Wycena lokalu mieszkalnego - dzielnice: Dąbrowa, Redłowo, Orłowo, Witomino, Wzgórze Św. Maksymiliana.
Zad. 3 Wycena lokalu mieszkalnego - dzielnice: Chylonia, Karwiny , Pogórze, Obłuże, Oksywie;
Zad. 4 Wycena lokalu użytkowego;
Część 2
Zad. 5 Wycena nieruchomości w celu oddania w użytkowanie wieczyste, ustalenia/aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz oddania w trwały zarząd, ustalenia/aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego; nieruchomości o obszarze do 0,5 ha;
Zad. 6 Wycena nieruchomości w celu oddania w użytkowanie wieczyste, ustalenia/aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz oddania w trwały zarząd, ustalenia/aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, ustalenie stawki czynszu dzierżawnego; nieruchomości o obszarze powyżej 0,5 ha;
Zad. 7 Wycena prawa użytkowania wieczystego w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z wykorzystaniem dostarczonego przez Zamawiającego operatu szacunkowego (art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 29.07.2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.10.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wycena nieruchomości-lokale
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TAURUS NIERUCHOMOŚCI, ul. Morska 49/4, 81-323 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 46777,50
Oferta z najniższą ceną: 46777,50 / Oferta z najwyższą ceną: 163185,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wyceny nieruchomości
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo INTER-G, ul. Mickiewicza 19, 76-270 Ustka, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 74000,00
Oferta z najniższą ceną: 74000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 383760,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa drogi gminnej Nr 106722R pn. Wiewiórka - Zasów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Żyraków
(podkarpackie)
Utrzymanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług łączy telefonicznych PSTN oraz sieci WAN VPN na potrzeby Elektronicznego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
ZP/126/2011 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 11 pakietach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH