PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wycinka drzew przydrożnych wraz z frezowaniem pni, prześwietleniem koron, usunięciem wilków i odrostów oraz wycinką krzaków na drogach krajowych...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-02-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

55958/2014

Opis

Olsztyn: Wycinka drzew przydrożnych wraz z frezowaniem pni, prześwietleniem koron, usunięciem wilków i odrostów oraz wycinką krzaków na drogach krajowych nr 7, S7, 22, 54 administrowanych przez Rejon w Elblągu
Numer ogłoszenia: 55958 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24720 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (89) 52128 01, faks (89) 527 35 36, 5272307.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka drzew przydrożnych wraz z frezowaniem pni, prześwietleniem koron, usunięciem wilków i odrostów oraz wycinką krzaków na drogach krajowych nr 7, S7, 22, 54 administrowanych przez Rejon w Elblągu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wycinka drzew przydrożnych wraz z frezowaniem pni, prześwietleniem koron, usunięciem wilków i odrostów oraz wycinką krzaków na drogach krajowych nr 7, S7, 22, 54 administrowanych przez Rejon w Elblągu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DRWALEX Wiesław Grzyb, Białobiel, ul. Spokojna 7., 07-402 Lelis, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55875,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 47783,52
Oferta z najniższą ceną: 47783,52 / Oferta z najwyższą ceną: 151362,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przedłużenie Asysty Technicznej na oprogramowanie ORACLE. Znak sprawy: ZP-DW-24/13.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Rozbiórka budynku oświaty wraz z przyległym do niego budynkiem gospodarczym - na działce nr ew. 48/9 (obręb 36, arkusz 1) przy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostrowiec Świętokrzyski
(świętokrzyskie)
CRZP/59/2011/AEZ/85/ Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2011 - część 4
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH