PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów rosnących wzdłuż ulic w pasie drogowym na terenie miasta Bielska - Białej w strefie wschodniej i zachodniej

Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bielsko-Biała / śląskie

Numer ogłoszenia

30053/2012

Opis

Bielsko-Biała: Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów rosnących wzdłuż ulic w pasie drogowym na terenie miasta Bielska - Białej w strefie wschodniej i zachodniej
Numer ogłoszenia: 30053 - 2012; data zamieszczenia: 06.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 10277 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 33 4979636 do 39, faks 33 497 96 35.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów rosnących wzdłuż ulic w pasie drogowym na terenie miasta Bielska - Białej w strefie wschodniej i zachodniej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów rosnących wzdłuż ulic w pasie drogowym na terenie miasta Bielska - Białej w strefie wschodniej i zachodniej.
Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności:
a) wycinkę drzew;
b) wycinkę krzewów;
c) prześwietlanie i redukcję koron drzew;
d) prześwietlanie i redukcję krzewów;
e) frezowanie pni drzew;
Zakres usługi obejmuje teren miasta Bielska-Białej w strefie wschodniej tj. na wschód od rzeki Białej do granic administracyjnych miasta i strefie zachodniej tj. na zachód od rzeki Białej do granic administracyjnych miasta.
Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części : strefę wschodnią i strefę zachodnią zwane również zadaniami.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.14.00-6, 77.21.15.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów rosnących wzdłuż ulic w pasie drogowym na terenie miasta Bielska - Białej w strefie wschodniej
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Mirosław Topór - Pielęgnacja Zieleńców, ul. Janowicka 41, 43-344 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 401418,93 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 435090,94
Oferta z najniższą ceną: 435090,94 / Oferta z najwyższą ceną: 486813,99
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów rosnących wzdłuż ulic w pasie drogowym na terenie miasta Bielska - Białej w strefie zachodnia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowe ALNUS Ryszard Laszczak, ul. Konwaliowa 1H, 43-332 Pisarzowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 401418,93 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 438336,34
Oferta z najniższą ceną: 438336,34 / Oferta z najwyższą ceną: 464814,70
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup (dostawa) paliwa do kosiarki do koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie Rejonowego Oddziału w Jędrzejowie przez...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych z kosztorysami inwestorskimi, ofertowymi i specyfikacją techniczną wykonania i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Pułtusk
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH