PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH NA ZADANIACH REALIZOWANYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2014 R.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Opole / opolskie

Numer ogłoszenia

90373/2014

Opis

Opole: WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH NA ZADANIACH REALIZOWANYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2014 R.
Numer ogłoszenia: 90373 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58713 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4591800, faks 77 4581352.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH NA ZADANIACH REALIZOWANYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2014 R..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zamówienia jest wykonanie badań laboratoryjnych na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich w 2014 r. zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 73.11.10.00-3 - laboratoryjne usługi badawcze. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) dojazd na budowę lub do siedziby zamawiającego celem pobrania próbek lub prowadzenia badań w miejscu prowadzenia inwestycji, b) przedstawienie wyników prowadzonych badań w formie pisemnej (2 egzemplarze) wraz z wydaniem do nich opinii opartych na dokumentach odniesieniach tj. specyfikacjach technicznych, dokumentacji technicznej, c) dostarczenie wyników badań do zamawiającego (poczta, osobiście, w inny uzgodniony między stronami sposób).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.10.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

VIA EXPERIOR Sp. z o.o., ul. 3 Maja 88, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53431,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 43085,42
Oferta z najniższą ceną: 43085,42 / Oferta z najwyższą ceną: 191127,24
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w ramach środków Funduszu Pracy.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bochnia
(małopolskie)
Wynajem - ścisłe Centrum Rzeszowa - budynek, ul. Cieplińskiego 3
Nieruchomości, budynki biurowe, inne
Rzeszów
(podkarpackie)
Rozbudowa elementów małej architektury przy ul.Kruczej w Lubinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Lubin
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH