PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie bieżącej konserwacji oraz prac naprawczych dachów na budynkach B, C i D siedziby Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152

Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-20

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

147959/2013

Opis

Łódź: Wykonanie bieżącej konserwacji oraz prac naprawczych dachów na budynkach B, C i D siedziby Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152
Numer ogłoszenia: 147959 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117767 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Łodzi, ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6768692, faks 042 6768628.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie bieżącej konserwacji oraz prac naprawczych dachów na budynkach B, C i D siedziby Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie konserwacji i naprawy pokrycia dachowego na budynkach, oznaczonych literowo B, C, D w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152, które zostały szczegółowo określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.19.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wykonanie bieżącej konserwacji oraz prac naprawczych dachów na budynkach B, C i D siedziby Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Jacek Buczyński Zakład Remontowo - Budowlany RENOS, ul. Zielona 3, 29-100 Włoszczowa, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81380,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 66284,88
Oferta z najniższą ceną: 65051,80 / Oferta z najwyższą ceną: 66284,88
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
MIeszkanie położone w Katowicach
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Katowice
(śląskie)
Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych oraz przyczepek samochodowych będących w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Dostawa soczewek, noży i wiskoelastyków
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Starogard Gdański
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH