PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa punktu startu i lądowań śmigłowców w kompleksie wojskowym Kraków - Pychowice

Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

300247/2011

Opis

Numer ogłoszenia: 300247 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 298989 - 2011 data 16.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4551297, fax. 012 4551306.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że dysponuje: - osobami posiadającymi poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub pisemne upoważnienie przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z zaświadczeniem o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust 4 ustawy z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych - dla pracowników uczestniczących w czynnościach podpisywania oferty, zawierania umowy, kierujących wykonaniem zamierzenia, bezpośrednio zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia oraz pełnomocnika ochrony, kierownika kancelarii, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratora systemu; - pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych oraz pionem ochrony zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) - pełnomocnikiem ochrony, administratorem systemu oraz inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego, posiadającymi zaświadczenie o przeszkoleniu specjalistycznym wydanym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;.
W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że dysponuje: - osobami posiadającymi poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub pisemne upoważnienie przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z zaświadczeniem o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust 4 ustawy z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych - dla pracowników uczestniczących w czynnościach podpisywania oferty, zawierania umowy, kierujących wykonaniem zamierzenia, bezpośrednio zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia oraz pełnomocnika ochrony, kierownika kancelarii, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratora systemu; - pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych oraz pionem ochrony zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) - pełnomocnikiem ochrony, administratorem systemu oraz inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego, posiadającymi zaświadczenie o przeszkoleniu specjalistycznym wydanym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego; - osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych..

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.4).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że dysponuje: - osobami posiadającymi poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE lub pisemne upoważnienie przez kierownika jednostki organizacyjnej wraz z zaświadczeniem o odbytym przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 21 ust 4 ustawy z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych - dla pracowników uczestniczących w czynnościach podpisywania oferty, zawierania umowy, kierujących wykonaniem zamierzenia, bezpośrednio zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia oraz pełnomocnika ochrony, kierownika kancelarii, inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, administratora systemu; - pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych oraz pionem ochrony zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) - pełnomocnikiem ochrony, administratorem systemu oraz inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego, posiadającymi zaświadczenie o przeszkoleniu specjalistycznym wydanym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego; - osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA STANOWISKA POMPOWEGO - ZESTAW POMPY TURBOMOLEKULARNEJ Z POMPĄ ROTACYJNĄ
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do km 1+150,00 w miejscowości Świerczek Gmina Skarżysko Kościelne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Skarżysko-Kamienna
(świętokrzyskie)
usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich dopuszczających do uczestnictwa w szkoleniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH