PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej na przebudowę ogrodzenia oraz systemów alarmowych i kontroli dostępu...

Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-15

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg ograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdynia / pomorskie

Numer ogłoszenia

375332/2014

Opis

Gdynia: Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej na przebudowę ogrodzenia oraz systemów alarmowych i kontroli dostępu kompleksu wojskowego w Gdyni, zadanie 13697
Numer ogłoszenia: 375332 - 2014; data zamieszczenia: 14.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269904 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Jana z Kolna 8b, 81-912 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6266154, faks (058) 620 71 44.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej na przebudowę ogrodzenia oraz systemów alarmowych i kontroli dostępu kompleksu wojskowego w Gdyni, zadanie 13697.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektowo - kosztorysowej na przebudowę ogrodzenia oraz systemów alarmowych i kontroli dostępu kompleksu wojskowego w Gdyni, zadanie 13697.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZEUS S.A., ul. Obrońców Westerplatte 1, Pruszcz Gdański, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 291800,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 350550,00
Oferta z najniższą ceną: 350550,00 / Oferta z najwyższą ceną: 350550,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
FS/ZP/05/2014 - dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pod nazwą Utworzenie w ramach Fabryki...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Usługa polegająca na wydrukowaniu 2 książek
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa wideogastroskopów z insuflatorem CO2 dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH