PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie drogowego projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę nawierzchni ulicy Błońskiej na odcinku od ulicy Promyka do ulicy Południowej w...

Gmina Miasto Pruszków

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Pruszków / mazowieckie

Numer ogłoszenia

59837/2012

Opis

Pruszków: Wykonanie drogowego projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę nawierzchni ulicy Błońskiej na odcinku od ulicy Promyka do ulicy Południowej w Pruszkowie.
Numer ogłoszenia: 59837 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 41096 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie, tel. 022 7587244, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie drogowego projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę nawierzchni ulicy Błońskiej na odcinku od ulicy Promyka do ulicy Południowej w Pruszkowie..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie drogowego projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę nawierzchni ulicy Błońskiej na odcinku od ulicy Promyka do ulicy Południowej w Pruszkowie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.22.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum: LIDER: ROBIMART Pracownia Projektowa, Zalewski Robert
Partner: ROBIMART Sp. z o. o.ul. Kopernika 10/79, 05-800 Pruszków, ul. Gierdziejewskiego 7; ul. Kopernika 10/79, 02-495 Warszawa; 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60975,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 42804,00
Oferta z najniższą ceną: 42804,00 / Oferta z najwyższą ceną: 116850,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Artykuły do RTG
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Myślenice
(małopolskie)
Nasiona rzepaku ozimego odmiany TRINITY
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pawłowice
(wielkopolskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Recław gm. Wolin
Nieruchomości, grunty inne, inne
Recław gm. wolin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH