PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu

Miasto Kalisz

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kalisz / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

259717/2013

Opis

Kalisz: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu
Numer ogłoszenia: 259717 - 2013; data zamieszczenia: 03.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 228057 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. +4862 7654300, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych pojazdów wykonanych zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.) i warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2012r. poz. 585 z późn. zm.), odbiór wycofanych z użycia tablic rejestracyjnych celem ich likwidacji oraz renowacja tablic tymczasowych (usuwanie nalepek, czyszczenie).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawarty został w SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.50.00-2, 44.42.34.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHP LIBRA Zygmunt Dąbrowski, ul. Kopernika 3, 63-300 Pleszew, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 236749,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 261714,48
Oferta z najniższą ceną: 261714,48 / Oferta z najwyższą ceną: 292863,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą w celu świadczenia usług przewozowych w krajowym transporcie drogowym. Znak...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Świadczenie usług specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach projektu : Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Tuchów
(małopolskie)
zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej w związku z realizacją projektu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH