PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części budynków C i D w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul....

Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

255334/2013

Opis

Łódź: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części budynków C i D w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152
Numer ogłoszenia: 255334 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85903 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Łodzi, ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6768692, faks 042 6768628.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części budynków C i D w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części budynków C i D w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152, które zostały szczegółowo określone w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.12.00.00-8, 45.26.20.00-1, 45.32.00.00-4, 45.43.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części budynków C i D w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Marcin Buda, ul.Strzelecka 15 m 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 187506,69 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 141826,98
Oferta z najniższą ceną: 141826,98 / Oferta z najwyższą ceną: 169525,08
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych i samodzielnych lokali użytkowych, stanowiących...
Nieruchomości, mieszkania, przetarg
Łódź
(łódzkie)
Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej.
Nieruchomości, budynki mieszkalne, licytacja
Środa wielkopolska
(wielkopolskie)
Przebudowa drogi powiatowej nr 1290R Dębica - Straszęcin - Grabiny - Czarna w km 2+057 - 3+960
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dębica
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH