PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie konserwacji wód publicznych tzw. pozostałych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Biuro...

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

219130/2013

Opis

Katowice: Wykonanie konserwacji wód publicznych tzw. pozostałych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Biuro Terenowe
w Bieruniu, Gliwicach, Pszczynie, Raciborzu, Zawierciu
Numer ogłoszenia: 219130 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 165408 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 25 83 076, faks 32 25 82 743.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie konserwacji wód publicznych tzw. pozostałych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Biuro Terenowe
w Bieruniu, Gliwicach, Pszczynie, Raciborzu, Zawierciu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie konserwacji wód publicznych tzw. pozostałych na terenie działania Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - Biuro Terenowe
w Bieruniu, Gliwicach, Pszczynie, Raciborzu, Zawierciu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.64.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: ciek Bolina Główna w km 0+000-3+000 w m. Mysłowice, gm. Mysłowice (zakres rzeczowy ciek: 3,000 km)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TRANSHURDET, Łączany 392, 34-115 Ryczów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24390,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13778,79
Oferta z najniższą ceną: 13778,79 / Oferta z najwyższą ceną: 24078,20
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: ciek Bobrek w km 0+000-3+800 w m. Sosnowiec, gm. Sosnowiec (zakres rzeczowy ciek: 3,800 km)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Wielobranżowa SANSTOL, ul. Kościuszki 83, 42-582 Rogoźnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97143,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 49704,10
Oferta z najniższą ceną: 49704,10 / Oferta z najwyższą ceną: 88895,73
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: ciek Stoła w km 14+700-27+400 (z wyłączeniem odcinków zarurowanych)
w m. Tarnowskie Góry, gm. Tarnowskie Góry (zakres rzeczowy ciek: 11,857 km)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PPHU ANDMAR, ul. Opolska 15b/5, 46-380 Dobrodzień - Błachów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98992,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 59552,79
Oferta z najniższą ceną: 52180,76 / Oferta z najwyższą ceną: 95740,47
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: ciek Czarniawka w km 4+200-9+500 w m. Ruda Śląska, Zabrze, gm. Ruda Śląska, Zabrze (zakres rzeczowy ciek: 5,300 km)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Budowlane ANBAS, ul. Chmielna 1a, 32-210 Książ Wielki, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47791,74 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 27597,13
Oferta z najniższą ceną: 27597,13 / Oferta z najwyższą ceną: 47513,33
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: ciek Knurówka w km 0+000-2+170 wraz z obwałowaniem i rowami opaskowymi w km wału 0+000-0+970 m. Knurów, Nieborowice, gm. Knurów, Pilchowice (zakres rzeczowy ciek: 2,170 km, wał: 1,940 km)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KAMARI Spółka Jawna, ul. Skotnica 46, 43-246 Strumień, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46240,82 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25607,35
Oferta z najniższą ceną: 25607,35 / Oferta z najwyższą ceną: 56965,46
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: ciek Śliwaniec w km 0+000-0+500 w m. Grodziec, gm. Jasienica (zakres rzeczowy ciek: 0,500 km)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MENTRANS, Iłownica 174, 43-394 Rudzica, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4818,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3183,83
Oferta z najniższą ceną: 3183,83 / Oferta z najwyższą ceną: 6735,10
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: ciek Jasionka w km 0+000-1+200 w m. Biery, gm. Jasienica (zakres rzeczowy ciek: 1,200 km)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MENTRANS, Iłownica 174, 43-394 Rudzica, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19575,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12902,93
Oferta z najniższą ceną: 12902,93 / Oferta z najwyższą ceną: 28157,68
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: ciek Nacyna w km 1+200-1+990, 3+770-4+530, 10+550-12+630 w m. Rybnik - Niedobczyce, Rydułtowy, gm. Rybnik, Rydułtowy (zakres rzeczowy ciek: 3,630 km)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GREEN WORLD, ul. Mickiewicza 55, 47-440 Nędza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42399,68 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 18178,05
Oferta z najniższą ceną: 18178,05 / Oferta z najwyższą ceną: 61852,74
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: ciek R-7 (Kucharzówka) w km 0+000-2+400 w m. Połomia, gm. Mszana (zakres rzeczowy ciek: 2,400 km)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KAMARI Spółka Jawna, ul. Skotnica 46, 43-246 Strumień, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19170,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11386,41
Oferta z najniższą ceną: 11386,41 / Oferta z najwyższą ceną: 26649,27
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: remont przepustu na cieku Kolejówka w km 1+750 w m. Mszana gm. Mszana
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usługowo - Handlowy WOŁEK, ul. Opawska 9, 47-400 Racibórz, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58516,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 47834,43
Oferta z najniższą ceną: 47834,43 / Oferta z najwyższą ceną: 61495,46
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: ciek Wilchwy w km 0+000-1+875 w m. Mszana, gm. Mszana (zakres rzeczowy ciek: 1,875 km)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GREEN WORLD, ul. Mickiewicza 55, 47-440 Nędza, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19683,68 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9060,00
Oferta z najniższą ceną: 9060,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27367,94
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: ciek Bobrek w km 9+760-17+680 w m. Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce, gm. Dąbrowa Górnicza (zakres rzeczowy ciek: 7,920 km)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Wielobranżowa SANSTOL, ul. Kościuszki 83, 42-582 Rogoźnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48712,96 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20884,42
Oferta z najniższą ceną: 20884,42 / Oferta z najwyższą ceną: 55902,57
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: ciek Rakówka w km 0+000-2+920 w m. Dąbrowa Górnicza - Strzemieszyce, gm. Dąbrowa Górnicza (zakres rzeczowy ciek: 2,920 km)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Wielobranżowa SANSTOL, ul. Kościuszki 83, 42-582 Rogoźnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24366,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9324,40
Oferta z najniższą ceną: 9324,40 / Oferta z najwyższą ceną: 23063,75
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: ciek Od Blanowic w km 0+000-1+568 w m. Zawiercie - Blanowice,
gm. Zawiercie (zakres rzeczowy ciek: 1,568)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Związek Spółek Wodnych, ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8123,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3557,11
Oferta z najniższą ceną: 3557,11 / Oferta z najwyższą ceną: 8859,30
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: ciek Łośnicki w km 0+000-2+937, 3+837-4+290 w m. Zawiercie, gm. Zawiercie (zakres rzeczowy ciek: 3,390 km)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Wielobranżowa SANSTOL, ul. Kościuszki 83, 42-582 Rogoźnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20260,71 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8724,57
Oferta z najniższą ceną: 8724,57 / Oferta z najwyższą ceną: 18507,65
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek biurowych, kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Zakup urządzeń na potrzeby rozbudowy macierzy dyskowych Fujitsu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Usługa wykonania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Olkusz Gmina obręby...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olkusz
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH