PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie modernizacji terenu wraz z placem zabaw w Przedszkolu przy ul. Markowskiej 8 w Warszawie, w ramach zadania pn.: Modernizacja terenów...

Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

304432/2014

Opis

Warszawa: Wykonanie modernizacji terenu wraz z placem zabaw w Przedszkolu przy ul. Markowskiej 8 w Warszawie,
w ramach zadania pn.: Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K. Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2.
Numer ogłoszenia: 304432 - 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253202 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto st. Warszawa Dzielnica Praga Północ, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 00-987 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5900210, 59-00214, faks 022 5900215.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie modernizacji terenu wraz z placem zabaw w Przedszkolu przy ul. Markowskiej 8 w Warszawie,
w ramach zadania pn.: Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K. Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją terenu wraz z placem zabaw w Przedszkolu Nr 174 przy ul. Markowskiej 8 w Warszawie, która obejmuje: budowę trzech, niezależnych placów zabaw o nawierzchni z prefabrykowanych, miękkich płyt poliuretanowych, wyposażonych w zestaw zabawek i 2 piaskownice, rozbiórkę betonowych schodów od strony ogrodu i wykonanie skarpy ziemnej z zabezpieczeniem żywopłotem oraz zagospodarowanie terenu: chodniki, trawniki i elementy małej architektury(ławki i kosze na śmieci)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-8, 45.23.32.00-1, 45.11.12.00-0, 45.11.27.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WILBUDREM Leon Wilkus, ul. Skoczylasa 10/12 m 35, 03-465 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 472772,26 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 591478,60
Oferta z najniższą ceną: 591478,60 / Oferta z najwyższą ceną: 801198,05
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50g dla prokuratur okręgu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na dostawy, licytacja elektroniczna
Krasocin
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH