PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie ogrodzenia w ramach zadania: Budowa dużego placu zabaw zgodnie z programem Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr. 13 w Raciborzu...

Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Stanisława Staszica

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Racibórz / śląskie

Numer ogłoszenia

399060/2013

Opis

Racibórz: Wykonanie ogrodzenia w ramach zadania: Budowa dużego placu zabaw zgodnie z programem Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr. 13 w Raciborzu przy ul. Staszica 12
Numer ogłoszenia: 399060 - 2013; data zamieszczenia: 02.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 366618 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Stanisława Staszica, ul. Staszica 12, 47-400 Racibórz, woj. śląskie, tel. 32 4153324, faks 32 4153324.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ogrodzenia w ramach zadania: Budowa dużego placu zabaw zgodnie z programem Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr. 13 w Raciborzu przy ul. Staszica 12.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ogrodzenia w ramach zadania: budowa dużego placu zabaw zgodnie z programem Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej nr. 13 w Raciborzu przy ul. Staszica 12. Zakres obejmuje wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 2,50 m - 49,00 m.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.24.00-6, 45.10.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Zieleni i Małej Architektury, Usługi Transportowo-Sprzętowe i Ogólnobudowlane, Alojzy Strzeduła, ul. Stawowa 5, 47-491 Pawłów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11901,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10628,32
Oferta z najniższą ceną: 10628,32 / Oferta z najwyższą ceną: 16567,36
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Unowocześnienie bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie poprzez...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa drutu okrągłego ze stopu Fe Ni42Mn1 w ilości 700 kg
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gliwice
(śląskie)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 164 na długości 350 m w Spławach Drugich gm. Kraśnik
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraśnik
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 712
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH