PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie projektu wykonawczego pn: Zabezpieczenie brzegów p.Bełcz w km 0+000-0+400 w m.Łosie gm.Ropa pow. gorlicki woj.małopolskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

252510/2013

Opis

Kraków: Wykonanie projektu wykonawczego pn: Zabezpieczenie brzegów p.Bełcz w km 0+000-0+400 w m.Łosie gm.Ropa pow. gorlicki woj.małopolskie
Numer ogłoszenia: 252510 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 205494 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6284106, faks (012) 4232153.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu wykonawczego pn: Zabezpieczenie brzegów p.Bełcz w km 0+000-0+400 w m.Łosie gm.Ropa pow. gorlicki woj.małopolskie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie projektu wykonawczego pn: Zabezpieczenie brzegów p.Bełcz w km 0+000-0+400 w m.Łosie gm.Ropa pow. gorlicki woj.małopolskie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

|KGE Sp. z o.o. Sp. k., ul.Annopol 3, 02-236 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8130,08 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14760,00
Oferta z najniższą ceną: 14760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31660,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż pakietu wierzytelności
Ruchomości, oferty biznesowe, wierzytelności, przetarg
Katowice
(śląskie)
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Żytniej na odcinku od ul. Jarząbka do ul. Nadarzyńskiej o długości...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Piaseczno
(mazowieckie)
Syndyk sprzeda z wolnej ręki udziały
Ruchomości, oferty biznesowe, przedsiębiorstwo udziały, inne
Węgorzyno
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH