PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego będących w zarządzie Podkarpackiego...

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

342506/2014

Opis

Rzeszów: Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dóg Wojewódzkich w Rzeszowie
Numer ogłoszenia: 342506 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 308084 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8609490, faks 017 8609460.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cio letnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego będących w zarządzie Podkarpackiego Zarządu Dóg Wojewódzkich w Rzeszowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przeglądów szczegółowych (5-cioletnich) wybranych przepustów na terenie województwa podkarpackiego, będących w Zarządzie Podkarpackiego Zarzadu Dóg Wojewódzkich w Rzeszowie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.63.14.50-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MK-MOSTY Krzystof Mac, ul. Długosza 6/21, 35-056 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 76396,67
Oferta z najniższą ceną: 76396,67 / Oferta z najwyższą ceną: 89807,22
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg nieograniczony na REMONT NAWIERZCHNI ALEJEK CMENTARNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOSZALINIE PRZY...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym administrowanym przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH