PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie przeglądu okresowego wraz z naprawą sterylizatora MST-V FO 6-6-6 VS2 firmy Belimed, przeglądu okresowego sterylizatora MST-V FO...

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

66690/2013

Opis

Warszawa: Wykonanie przeglądu okresowego wraz z naprawą sterylizatora MST-V FO 6-6-6 VS2 firmy Belimed, przeglądu okresowego sterylizatora MST-V FO 6-6-6/9/12 firmy Belimed, naprawy podajnika do rękawów HAWO HM 631S oraz wykonanie przeglądu gwarancyjnego zgodnego z DTR agregatu próżniowego typu AV-160 nr 126 i agregatu próżniowego AV-160 nr 127, przeglądu technicznego zgodnie z DTR agregatu próżniowego AVA-160M nr 023 określonych w dwóch zadaniach
Numer ogłoszenia: 66690 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 31086 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4312128, faks 022 4312452.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przeglądu okresowego wraz z naprawą sterylizatora MST-V FO 6-6-6 VS2 firmy Belimed, przeglądu okresowego sterylizatora MST-V FO 6-6-6/9/12 firmy Belimed, naprawy podajnika do rękawów HAWO HM 631S oraz wykonanie przeglądu gwarancyjnego zgodnego z DTR agregatu próżniowego typu AV-160 nr 126 i agregatu próżniowego AV-160 nr 127, przeglądu technicznego zgodnie z DTR agregatu próżniowego AVA-160M nr 023 określonych w dwóch zadaniach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie przeglądu okresowego wraz z naprawą sterylizatora MST-V FO 6-6-6 VS2 firmy Belimed, przeglądu okresowego sterylizatora MST-V FO 6-6-6/9/12 firmy Belimed, naprawy podajnika do rękawów HAWO HM 631S oraz wykonanie przeglądu gwarancyjnego zgodnego z DTR agregatu próżniowego typu AV-160 nr 126 i agregatu próżniowego AV-160 nr 127, przeglądu technicznego zgodnie z DTR agregatu próżniowego AVA-160M nr 023 określonych w dwóch zadaniach.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-5, 33.19.10.00-5, 50.51.12.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie Nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Informer Med Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20592,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23218,72
Oferta z najniższą ceną: 23218,72 / Oferta z najwyższą ceną: 23218,72
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zmiana sposobu użytkowania szkoły na dom pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku podlegającego przebudowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bartoszyce
(warmińsko-mazurskie)
Dostawa paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jarosław
(podkarpackie)
Przetarg nieograniczony na organizację przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy spotkań informacyjno-promocyjnych w ramach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wałbrzych
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH