PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie remontu dachu budynku nr 12 zlokalizowanego na terenie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35

Morski Oddział Straży Granicznej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdańsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

8956/2014

Opis

Gdańsk: Wykonanie remontu dachu budynku nr 12 zlokalizowanego na terenie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35
Numer ogłoszenia: 8956 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 344360 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Morski Oddział Straży Granicznej, ul. Oliwska 35/125, 80-917 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 524 20 90, faks 058 524 27 00 lub 524 27 04.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu dachu budynku nr 12 zlokalizowanego na terenie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynku nr 12 zlokalizowanego na terenie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku przy ul. Oliwskiej 35, zgodnie z opiem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji. Zamówienie poniżej 5 000 000 euro.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4, 45.33.12.10-1, 45.31.10.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o., ul. Wiślana 6, Gniew, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 279102,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36579,59
Oferta z najniższą ceną: 36579,59 / Oferta z najwyższą ceną: 62042,74
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przygotowanie infrastruktury informatycznej do nauczania zdalnego i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Opatowiec
(świętokrzyskie)
Dostawa części zamiennych i eksploatacyjnych do aparatury firmy Olympus
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chęciny
(świętokrzyskie)
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH