PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie remontu przepustów drogowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnowskiego.

Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zgłobice / małopolskie

Numer ogłoszenia

291182/2013

Opis

Zgłobice: Wykonanie remontu przepustów drogowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnowskiego.
Numer ogłoszenia: 291182 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259008 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach, ul. Zgłobicka 8, 33-113 Zgłobice, woj. małopolskie, tel. 14 6741230, faks 14 6787050.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu przepustów drogowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnowskiego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Lokalizacja przepustów na drogach nr :

1393K Ciężkowice - Jastrzębia - Zdonia m. Słona I
1393K Ciężkowice - Jastrzębia - Zdonia m. Jastrzębia
1375K Tarnów - Zaczarnie - Nowe Żukowice m. Zaczarnie
1381K Tuchów - Zalasowa - Lubcza - Dęborzyn m. Zalasowa
1411K Jodłowa - Czermna m. Czermna
1387K Siepietnica - Lubaszowa m. Szerzyny
1398K Rzuchowa - Pleśna - Siedliska m. Siedliska
1413K Czermna - Dębowa m. Czermna
1356K Tarnów - Zakliczyn m. Lubinka
1397K Janowice - Szczepanowice m. Szczepanowice
1371K Tarnów - Wałki - Stare Żukowice m. Wola Rzędzińska I
1371K Tarnów - Wałki - Stare Żukowice m. Wola Rzędzińska II
1305K Szczurowa - Żelichów m. Miechowice Wielkie
1393K Ciężkowice - Jastrzębia - Zdonia m. Słona II
1336K Zaborów - Wietrzychowice m. Wola Rogowska

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. :
- roboty ziemne,
- roboty rozbiórkowe,
- wykonanie części przelotowych przepustów,
- wykonanie żelbetowych murków czołowych,
- wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym,
- remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową,
- ubezpieczenie skarp płytami ażurowymi,
- umocnienia koszami z siatek stalowych,
- malowanie barier.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisują kosztorysy ofertowe i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST), które stanowią załącznik do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6, 45.23.31.40-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Transport Budowlany, Handel
Usługi Budowy Dróg i Mostów
Czesław Kołdras, Porąbka Iwkowska 80, 32-862 Porąbka Iwkowska, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112516,94 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 132224,75
Oferta z najniższą ceną: 132224,75 / Oferta z najwyższą ceną: 132224,75
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Dołhobyczów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Dołhobyczów
(lubelskie)
Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego.
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Wejherowo
(pomorskie)
I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH