PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA: Część I: Remoncie schodów zewnętrznych, pomieszczeń piwnicznych oraz instalacji odgromowej...

Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wędrzyn / lubuskie

Numer ogłoszenia

295760/2014

Opis

Wędrzyn: WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA: Część I: Remoncie schodów zewnętrznych, pomieszczeń piwnicznych oraz instalacji odgromowej budynek nr 1 w JW 1986 m. Wędrzyn Część II: Naprawie pomieszczeń budynek nr 44 w JW 5701 m. Wędrzyn
Numer ogłoszenia: 295760 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 251918 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 5701 Wędrzyn, , 69-211 Wędrzyn, woj. lubuskie, tel. 95 7556236, faks 95 7556222.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE ROBÓT KONSERWACYJNYCH POLEGAJĄCYCH NA: Część I: Remoncie schodów zewnętrznych, pomieszczeń piwnicznych oraz instalacji odgromowej budynek nr 1 w JW 1986 m. Wędrzyn Część II: Naprawie pomieszczeń budynek nr 44 w JW 5701 m. Wędrzyn.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacyjnych polegających na: Część I Remoncie schodów zewnętrznych, pomieszczeń piwnicznych oraz instalacji odgromowej budynek nr 1 w JW 1986 m. Wędrzyn Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty rozbiórkowe (rozebranie balustrad schodowych, okładzin schodowych z płyt lastrykowych, ścian betonowych schodów ,fundamentów, balustrad schodowych, stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, skucie tynków wewnętrznych na ścianach), - roboty betoniarskie (wylanie nowych ław fundamentowych oraz zbrojonych stopni schodowych z płytą spocznikową zbrojoną), - roboty murarskie (wymurowanie nowych ścian bocznych schodów z bloczków betonowych), - roboty tynkarskie (wykonanie tynków zewnętrznych oraz tynków mozaikowych żywicznych na ścianach zewnętrznych schodów, wykonanie tynków wewnętrznych na ścianach), - roboty płytkarskie (położenie nowych okładzin schodowych z płytek z kamieni sztucznych, płyty spocznikowej oraz posadzek wewnątrz budynku), - roboty stolarskie (osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnianej oraz zewnętrznej stalowej). - roboty malarskie (malowanie ścian wewnętrznych farbą lateksową), - roboty ślusarskie (wykonanie oraz montaż nowych balustrad schodowych stalowych), - roboty drogowe (wykonanie opaski przy ścianach bocznych z kostki betonowej), - utylizacja materiałów z rozbiórki, - naprawa instalacji odgromowej oraz wykonanie płotków śniegowych. Część II Naprawie pomieszczeń budynek nr 44 w JW 5701 m. Wędrzyn Zakres przedmiotu zamówienia: - roboty rozbiórkowe (stolarka okienna i drzwiowa; sufity z płyty pilśniowej; posadzki betonowe, z kostek drewnianych wykładzin z tworzyw sztucznych ; rozebranie ścianek działowych z cegły budowlanej na zaprawie cementowo-wapiennej). - roboty stolarskie (wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna pcv, stolarki drzwiowej drewnianej wewnętrznej na nową, drzwi stalowe zewnętrzne ocieplane antywłamaniowe - 1szt). - roboty gipsarskie (wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, gładzi gipsowych sufitów i ścian). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedmiarach robót ( załącznik nr 9 do SIWZ).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.42.11.00-5, 45.32.00.00-6, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Remont schodów zewnętrznych, pomieszczeń piwnicznych oraz instalacji odgromowej budynek nr 1 w JW 1986 m. Wędrzyn
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Murarsko-Malarski Władysław Sidorowicz, Os. Słoneczne 44, 66-200 Świebodzin, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67932,57 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 60539,40
Oferta z najniższą ceną: 60539,40 / Oferta z najwyższą ceną: 85630,92
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Naprawa pomieszczeń budynek nr 44 w JW 5701 m. Wędrzyn
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Selekt R.S. Robert Szymański, ul. Witosa 3/2, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80199,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 74141,14
Oferta z najniższą ceną: 74141,14 / Oferta z najwyższą ceną: 93088,39
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Drzązgowo, gmina Kostrzyn
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie centrum wsi Studzienice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kaliska
(pomorskie)
Remont dachu budynku mieszkalnego w Świętoszowie, przy ul. Szkolnej 22.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zielona Góra
(lubuskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH