PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych przy ul. Objazdowej 12, 14, 16 w Zielonej Górze

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zielona Góra / lubuskie

Numer ogłoszenia

74111/2013

Opis

Zielona Góra: Wykonanie sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych przy ul. Objazdowej 12, 14, 16 w Zielonej Górze
Numer ogłoszenia: 74111 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 40215 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Aleja Zjednoczenia 110, 65-005 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. (068) 322-91-86, faks (068) 322-91-84.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych przy ul. Objazdowej 12, 14, 16 w Zielonej Górze.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych przy ul. Objazdowej 12, 14, 16 w Zielonej Górze. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem- część I siwz.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.23.24.60-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Joanna Bizoń prowadząca działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe BUDAR Joanna Bizoń, al. Zjednoczenia 92, 65-120 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71843,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 53136,00
Oferta z najniższą ceną: 53136,00 / Oferta z najwyższą ceną: 84379,85
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego - część III. Rejon Dróg...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Myślenice
(małopolskie)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w miejscowościach GDYNIA BABIE DOŁY, GDYNIA GRABÓWEK, RZUCEWO,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wejherowo
(pomorskie)
Remont dróg gminnych w miejscowości Łopuszno: ul. Górki Łopuszańskie, ul. Zakładowa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łopuszno
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH