PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie studium rozwoju transportu oraz infrastruktury komunikacyjnej na obszarze funkcjonalnym w ramach projektu: Programowanie działań gmin...

Gmina Miasto Puławy

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Puławy / lubelskie

Numer ogłoszenia

338820/2013

Opis

Puławy: Wykonanie studium rozwoju transportu oraz infrastruktury komunikacyjnej na obszarze funkcjonalnym w ramach projektu: Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy
Numer ogłoszenia: 338820 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 307390 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 081 8804580, 8804503, faks 081 8804505.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie studium rozwoju transportu oraz infrastruktury komunikacyjnej na obszarze funkcjonalnym w ramach projektu: Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia będzie zawierał w szczególności omówienie wraz z wyczerpującym uzasadnieniem poniższych zagadnień: 1.Określenie sieci komunikacyjnej, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej 2.Ocena i prognoza potrzeb przewozowych 3.Określenie rentowności linii komunikacyjnych 4.Finansowanie usług przewozowych 5.Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu 6.Organizacja rynku przewozów, w tym określenie przewidywanego tryb wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego. 7.Określenie pożądanego standardu usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej 8.Przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera 9.Określenie kierunków rozwoju publicznego transportu zbiorowego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.10.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i dotyczy projektu pn. Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Logos Consulting Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 18/4, 20-078 Lublin, kraj/woj. lubelskie.
IPM Sp. z o.o., ul. Mariacka 17, 40-014 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 61438,50
Oferta z najniższą ceną: 61438,50 / Oferta z najwyższą ceną: 108240,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
POKL-220/003/2013 dot. organizacji i przeprowadzenia 2 edycji kursu przyuczajacego do zawodu Technolog robót wykończeniowych w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Słupsk
(pomorskie)
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Knurów
(śląskie)
Budowa nakładki asfaltowej w ul. Przyjacielskiej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kobyłka
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH