PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH. POSTĘPOWANIE NR 0160.15.2103

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Piła / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

255514/2013

Opis

Piła: WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH. POSTĘPOWANIE NR 0160.15.2103
Numer ogłoszenia: 255514 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 206620 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Filia w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 67 2123001, 2110449, faks 67 2123527.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH. POSTĘPOWANIE NR 0160.15.2103.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz innych nieruchomości wskazanych przez ANR w części objętej działaniem zamawiającego. Zamówienie jest podzielone na 7 CZĘŚCI. Szczegółowy zakres rzeczowy prac opisany został w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.00.00-6, 71.35.40.00-0, 71.35.50.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: gm. Chodzież obr. Nietuszkowo Podział działki nr 252 o pow. 5,46 ha
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEO-MAR, ul. Asnyka 6, 64-800 CHODZIEŻ, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2032,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1700,00
Oferta z najniższą ceną: 1700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1700,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: gm.Szamocin obr. Jaktorowo. Podział działki nr 58/1 o pow. 31,49 ha
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne GEO-MAR, ul. Asnyka 6, 64-800 CHODZIEŻ, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3252,03 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4000,00
Oferta z najniższą ceną: 4000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
WZZ/ZP-D-27/2011 sprzet ogrodniczy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łaskarzew
(mazowieckie)
Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady - Winnica
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pułtusk
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH