PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Kolbuszowa w 2012r

Gmina Kolbuszowa

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kolbuszowa / podkarpackie

Numer ogłoszenia

46442/2012

Opis

Kolbuszowa: Wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Kolbuszowa w 2012r
Numer ogłoszenia: 46442 - 2012; data zamieszczenia: 16.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 19663 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie, tel. 017 2271333, faks 017 2272939.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Kolbuszowa w 2012r.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na potrzeby Gminy Kolbuszowa w 2012r. - zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz szczegółowym formularzem cenowym, stanowiącymi Rozdział II SIWZ - załącznik Nr 1 i 4 do oferty..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Lider Konsorcjum
Regionalne Biuro Wycen Nieruchomości i Firm RAJAL mgr Alicja Rajchel
ATUT Nieruchomości Agata Gągor - Łuksik, Jabłonica Polska 95 A, 36-213 Haczów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2226,30
Oferta z najniższą ceną: 2226,30 / Oferta z najwyższą ceną: 4778,55
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wybór Operatora na administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatację sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Przasnysz
(mazowieckie)
Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgor ul. Widoma, ul Studzianki gm. Strawczyn.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Strawczyn
(świętokrzyskie)
Przeprowadzenie konsultacji grupowych w wyznaczonych obszarach tematycznych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH